สวัสดี

Codex กำหนดมาตรฐานจุลินทรีย์และเคมี ปนเปื้อนในอาหารฉบับใหม่

แชร์:
Favorite (38)

19 กรกฎาคม 2552

Codex กำหนดมาตรฐานจุลินทรีย์และเคมี ปนเปื้อนในอาหารฉบับใหม่

                                            มาตรฐานและเกณฑ์การปฏิบัติ (Code of practice) ในด้านจุลินทรีย์และสารเคมีที่มี Codex ให้ความสำคัญอย่างมากคือ  สารอะคริลาไมต์  (Acrylamide) ในอาหารของทารก และการทดสอบเชื้อลิสทีรียในอาหารพร้อมรับประทาน  (Listeria testing in ready-to-eat) ซึ่งหลายปร้เทศประสบปัญหาการปนเปื้อนสารดังกล่าวอย่างแพร่หลายและต่อเนื่อง ทั้งมีมาตรฐานด้านจุลินทรีย์และเคมีภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานใหม่ในจำนวน 30 มาตรฐาน ที่ Codex พิจารณา

            หลักเกณฑ์การปฏบัติฉบับใหม่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันหรือลดสารอะคริลาไมต์ในอาหารซึ่งปนเปื้อนมาจากกระบวนการผลิตอาหาร และลดความเสี่ยงจากสารก่อมะเร็ง (Carcinogen) ชนิดอื่นจากการบริโภคอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตที่ผ่านกรรมวิธีต่างๆ ได้แก่การทอดปิ้ง ย่าง อบ เป็นต้น โดยกำหนดเป็นมาตรการที่ครอบคลุมตั้งแต่วัตถุดิบ ส่วนผสมอาหาร กระบวนการผลิตรวมถึงการให้ความร้อน 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527