สวัสดี

EFSA เตือน ระดับนิโคตินในเห็ดสูงเกินมาตรฐาน

แชร์:
Favorite (38)

26 พฤษภาคม 2552

EFSA เตือน ระดับนิโคตินในเห็ดสูงเกินมาตรฐาน

            หน่วยงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European FoodSafety Authority: EFSA) เสนอข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการ (EuropeanCommission) เรื่องความเสี่ยงจากอันตรายการรับประทานเห็ด โดยเฉพาะเห็ดป่า (Wild mushroom) หลังจาก EFSA ตรวจพบสารนิโคติน ในกลุ่มตัวอย่างเห็ดป่าชนิดแห้ง ซึ่งเห็ดส่วนใหญ่พบว่านำเข้ามาจากประเทศจีนดังนั้น EFSA จึงเร่งเปิดรับความคิดเห็นจากคณะกรรมาธิการภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2552 เพื่อดำเนินการต่อไป

           

EFSA ได้ลองทำการประเมินความเสี่ยงในเห็ดป่าชนิดสด ซึ่งพบว่ามีปริมาณนิโคตินมากกว่า 0.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นับว่าเป็นปริมาณที่สูงและไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งนี้การบริโภคเห็ดที่มีการปนเปื้อนสารนิโคตินจะทำให้เกิดอาการหัวใจเต้นเร็วเวียนศรีษะ ปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน แต่จะไม่ส่งผลเสียรุ่นแรงและจะออกฤทธิ์เพียงระยะเวลาสั้นๆซึ่ง EFSAได้เสนอต่อคณะกรรมมาธิการเกี่ยวกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นเมื่อบริโภคเห็ดที่มีปริมาณสารนิโคตินในระดับที่แตกต่างกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับดำเนินการแก้ไขความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อไป

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527