สวัสดี

EU แก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุด (MLs) ของสารตะกั่ว (Lead) ในอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

24 สิงหาคม 2564

        เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ COMMISSION REGULATION (EU) 2021/1317 of 9 August 2021 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of lead in certain foodstuffs ว่าด้วยการแก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุด (MLs) ของสารตะกั่ว (Lead)  ในอาหาร เนื่องจากสารดังกล่าวสามารถก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อการพัฒนาระบบประสาท (developmental neurotoxicity) ในเด็กเล็ก และปัญหาหลอดเลือดหัวใจ (cardiovascular) และความเป็นพิษต่อไต (nephrotoxicity) ในผู้ใหญ่ ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากการประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564) เป็นต้นไป โดยกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีรายชื่อระบุในภาคผนวกและวางจำหน่ายในท้องตลาดก่อนวันที่ 30 สิงหาคม 2564 สามารถวางจำหน่ายได้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527