สวัสดี

แคนาดาประกาศอนุญาตให้ใช้ Potassium Aluminum Sulphate ในแมงกะพรุนดองเค็ม (Salted Jellyfish)

แชร์:
Favorite (38)

24 พฤษภาคม 2564

     เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) ประกาศ “อนุญาตให้ใช้ Potassium Aluminum Sulphate เป็นสารให้ความคงตัว (firming agent) ได้ในอาหารที่ไม่ได้กำหนดให้มีการควบคุมมาตรฐาน (Unstandardized foods) ของดอง (pickles) เครื่องปรุงรส (relishes) และไข่หอยเม่น (sea urchin roe) (NOM/ADM-0167-Notice of Modification to the List of Permitted Firming Agents to Enable the Use of Potassium Aluminum Sulphate in Salted Jellyfish)” โดยระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527