สวัสดี

สภานิติบัญญัติของจีน ผ่านกฎหมายอาหารปลอดภัยฉบับใหม่

แชร์:
Favorite (38)

4 มีนาคม 2552

สภานิติบัญญัติของจีน  ผ่านกฎหมายอาหารปลอดภัยฉบับใหม่

            สภานิติบัญญัติของจีนผ่านกฎหมายด้านความปลอดภัยอาหารฉบับใหม่โดยเพิ่มความเข้มงวดของกฏระเบียบและกำหนดบทลงโทษที่รุนแรงขึ้นสำหรับผู้ผลิตอาหารที่ไม่ได้มาตรฐาน หลังจากที่จีนประสบปัญหาความไม่ปลอดภัยอาหารจากการปนเปื้อนอยู่บ่อยครั้ง และรุนแรงจนถึงขั้นผู้เสียชีวิต

           

 

สภาประชาชนแห่งชาติของจีน(National PeopleOs Congress) ได้อนุมัติกฎหมายฉบับนี้ เพื่อ เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคถึงความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการผลิตอาหาร ตั้งแต่ระดับ เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคถึงความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการผลิตอาหาร ตั้งแต่ระดับ ฟาร์มจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค (From farm to table)  นอกจากจะเป็นการรับประกันความปลอดภัยอาหารแล้ว กฎหมายฉบับนี้ยัง ทำให้เกิดระบบการตรวจติดตามและควบคุมดูแล อีกทั้งยังเป็นการสร้าง มาตรฐานความปลอดภัยอาหารของจีนอีกด้วย ซึ่งสาระสำคัญของกฎหมายฉบับใหม่นี้ระบุว่า ห้ามมิให้ใช้สารเคมีหรือวัตถุเติมแต่งใดๆ  ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางการจีนในการผลิตอาหารโดยตรงเด็ดขาด รวมไปถึงเกษตรกรจะต้องปฎิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527