สวัสดี

EU ไม่อนุญาตให้ใช้พืชที่มีสารอนุพันธ์ไฮดรอกซีแอนทราซีน (Hydroxyanthracene derivatives) ในอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

10 เมษายน 2564

      เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ COMMISSION REGULATION (EU) 2021/468 of 18 March 2021 amending Annex III to Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council as regards botanical species containing hydroxyanthracene derivatives ว่าด้วยการไม่อนุญาตให้ใช้พืชที่มีสารอนุพันธ์ไฮดรอกซีแอนทราซีน (Hydroxyanthracene derivatives) ในอาหาร ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากการประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564) เป็นต้นไป ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาแล้วเห็นว่า สารอนุพันธ์ไฮดรอกซีแอนทราซีน (Hydroxyanthracene derivatives) ที่สามารถพบได้ในพืชหลายชนิด และมีการใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (food supplements) เพื่อช่วยในการทำงานของระบบขับถ่ายมีความเสี่ยงที่เป็นพิษต่อพันธุกรรม (genotoxic) และก่อให้เกิดมะเร็ง (carcinogenic) อีกทั้งปัจจุบันหน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหาร (EFSA) ยังไม่มีการกำหนดปริมาณที่บริโภคได้ต่อวัน (daily intake) ของสารอนุพันธ์ไฮดรอกซีแอนทราซีน (Hydroxyanthracene derivatives) คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเห็นควรปรับแก้ Regulation (EC) No 1925/2006 ภาคผนวก III โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          - อโลอีโมดิน (aloe-emodin) และการเตรียมทั้งหมด (preparations) ที่มีสารดังกล่าวอยู่

          - อีโมดิน (emodin) และการเตรียมทั้งหมด (preparations) ที่มีสารดังกล่าวอยู่

          - การเตรียมการจากใบของต้นว่านหางจระเข้ (Aloe) ที่มีสารอนุพันธ์ไฮดรอกซีแอนทราซีน (Hydroxyanthracene derivatives)

          - แดนตรอน (danthron) และการเตรียมทั้งหมด (preparations) ที่มีสารดังกล่าวอยู่

          - การเตรียมที่มาจากราก (root) หรือเหง้า (rhizome) ของโกฐน้ำเต้า (Rheum palmatum L.), ตั้งอึ๊ง (Rheum officinale Baillon) และลูกผสมที่มีสารอนุพันธ์ไฮดรอกซีแอนทราซีน                 (Hydroxyanthracene derivatives)

          - การเตรียมที่มาจากใบหรือผลของมะขามแขก (Cassia senna L.) ที่มีสารอนุพันธ์ไฮดรอกซีแอนทราซีน (Hydroxyanthracene derivatives)

          - การเตรียมที่มาจากเปลือกไม้ (bark) ของ Rhammus frangula L. และ Rhamnus purshiana DC. ที่มีสารอนุพันธ์ไฮดรอกซีแอนทราซีน (Hydroxyanthracene derivatives)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527