สวัสดี

แคนาดาปรับปรุงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

แชร์:
Favorite (38)

16 เมษายน 2564

แคนาดาปรับปรุงและเผยแพร่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ฉบับใหม่เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 โดยมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมมาตรฐานในหลายประเด็น เช่น การกำหนดขอบเขตผลผลิตในระยะเปลี่ยนผ่าน และการเพิ่มเติมหลักการปฏิบัติให้สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมธรรมชาติรอบแปลงผลิตมากขึ้น ทั้งนี้สามารถศึกษามาตรฐานฉบับใหม่ได้จาก

 

         

 

และศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานฉบับเดิมและฉบับใหม่ได้จาก

http://organicfederation.ca/publication-2020-canadian-organic-standards

 

 

โดยผู้ประกอบการภายใต้ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แคนาดามีระยะเวลา 1 ปี สำหรับปรับปรุงระบบการผลิตของตนให้สอดคล้องกับมาตรฐานฉบับใหม่ นับแต่วันประกาศ

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527