สวัสดี

ไต้หวันแก้ไขมาตรฐานจุลินทรีย์ในอาหาร (Microorganisms in foods)

แชร์:
Favorite (38)

24 พฤศจิกายน 2563

          เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวัน (Taiwan’s Ministry of Health and Welfare’s Food and Drug Administration : TFDA) ได้ประกาศแก้ไขมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร เรื่อง จุลินทรีย์ในอาหาร (Microorganisms in foods) โดยมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  1. มาตรฐานนี้มีการกำหนดไว้ตามบทบัญญัติของมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร
  2. ขอบเขตของมาตรฐานนี้รวมถึงจุลินทรีย์ในอาหาร และสารพิษรวมถึงสารเมตาโบไลต์ แต่ไม่รวมถึงเชื้อราและสารพิษจากเชื้อรา
  3. ปริมาณจุลินทรีย์ในอาหาร และสารพิษรวมถึงสารเมตาบอไลต์จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในภาคผนวก สามารถดาวน์โหลดภาคผนวกจุลินทรีย์ในอาหาร (Microorganisms in foods) ของไต้หวัน ได้ที่ : https://consumer.fda.gov.tw/Law/Detail.aspx?nodeID=518&lang=1&lawid=776

ที่มา : Taiwan Food and Drug Administration. (implemented from July 1, 2021) Sanitation Standard for Microorganisms in Foods. https://www.fda.gov.tw/ENG/law.aspx?cid=16.

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527