สวัสดี

เกาหลีใต้แก้ไขข้อกำหนดการติดฉลากอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

10 กันยายน 2563

       เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลี (The Korean Ministry of Food and Drug Safety : MFDS) ได้ออกประกาศใช้ระเบียบที่มีการแก้ไขใหม่เกี่ยวกับการแสดงฉลากและการโฆษณาอาหาร โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. คำเตือนการระบุปริมาณคาเฟอีนสูงบนฉลาก

    สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนมากกว่า 0.15 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องระบุคำเตือนแสดงบนฉลาก ดังนี้

          โดยปกติในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจะมีปริมาณคาเฟอีนผสมอยู่ในปริมาณร้อยละ 90 – 110 ซึ่งเป็นปริมาณที่ยอมรับได้ ทั้งนี้สำหรับกาแฟ ชา และของเหลวอื่น ๆ ที่มีกาแฟหรือชาเป็นวัตถุดิบ ปริมาณคาเฟอีน ที่แท้จริงจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 120

2. มาตรฐานปริมาณสารอาหารที่ควรบริโภคต่อวันสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ปี

    จะใช้ค่า RNI ที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดการสารอาหารแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลี (National Nutrition Management Act)

ระยะเวลาผ่อนผัน

          อาหารเพื่อสุขภาพที่อยู่ในรูปของเหลวจะได้รับการผ่อนผันเรื่องการแสดงฉลาก “คำเตือนมีปริมาณคาเฟอีนสูง” ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นอกจากนี้ มาตรฐานปริมาณสารอาหารที่ควรบริโภคต่อวันสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ปี สามารถแสดงฉลากดังข้างต้นได้แก่วันที่ 16 ธันวาคม 2564

ที่มา :

  1. Chemlink. South Korea Revises Labeling Requirements of Food. https://food.chemlinked.com/news/food-news/south-korea-revises-enforcement-rule-of-act-on-labeling-and-advertising-of-foods.
  2. Enforcement Rule of Act on Labeling and Advertising of Foods (Ordinance of the Prime Minister No. 1642). http://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=221505&ancYd=&ancNo=&efYd=20200909&nwJo
  3. National Nutrition Management Act. http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=217253&lsId=011175&chrClsCd=010202&urlMode=lsInfoP&viewCls=lsInfoP&efYd=20200708&vSct=%EA%B5%AD%EB%AF%BC%EC%98%81%EC%96%91%EA%B4%80%EB%A6%AC%EB%B2%95&ancYnChk=0#0000.

 

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ได้ที่ http://www.facebook.com/NFI.FIC

และทาง LINE Official : @FIC.NFI (มี @ นำหน้านะคะ) หรือ Scan QR Code ด้านบนขวามือ

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527