สวัสดี

สินค้านำเข้าเกาหลีใต้ ต้องมีระบบ HACCP

แชร์:
Favorite (38)

3 พฤษภาคม 2563

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 กระทรวงความมั่นคงด้านอาหารและยาของเกาหลีใต้ (Ministry of Food and Drug Safety : MFDS) ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยของอาหารที่นำเข้า (Act on Imported Food Safety Control) โดยบริษัทต่างประเทศที่ผลิตอาหารนำเข้ามายังประเทศเกาหลีใต้ต้องมีการรับการรับรองมาตรฐาน HACCP เพื่อควบคุมความปลอดภัยของอาหารที่นำเข้าอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการนำเข้าสินค้าอาหารไปยังประเทศเกาหลีใต้ ในขั้นตอนแรกต้องมีการลงทะเบียนผู้ประกอบการอาหารต่างประเทศ (Foreign Food Facility : FFF) หากสถานประกอบการมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ก็สามารถลงทะเบียนเป็น “Good Foreign Food Facility” และมีสิทธิ์ได้รับนโยบายพิเศษ เช่นได้รับการยกเว้นจากขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม แต่ในปัจจุบัน MFDS ได้มีการยกเลิกระบบการลงทะเบียนของ “Good Foreign Food Facility” และแทนที่ด้วยการรับรองมาตรฐาน HACCP ทั้งนี้การยกเลิกการลงทะเบียนดังกล่าวก็จะทำให้นโยบายพิเศษถูกยกเลิกไปด้วยเช่นกัน

การแก้ไขพระราชบัญญัตินำเข้าอาหารนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527