สวัสดี

ไต้หวันได้รับการยอมรับความเท่าเทียมด้านสินค้าอินทรีย์จากญี่ปุ่น

แชร์:
Favorite (38)

24 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ไต้หวันประกาศการยอมรับความเท่าเทียม (equivalence) เรื่อง ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กับประเทศญี่ปุ่น หลังจากมีการลงนามร่วมกันในบันทึกส่งเสริมความร่วมมือในการนำเข้า-ส่งออกอาหารอินทรีย์ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ซึ่งทำให้สินค้าที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของญี่ปุ่น (JAS) สามารถจำหน่ายเป็นสินค้าอินทรีย์ได้ในไต้หวัน และในขณะเดียวกันสินค้าที่ได้รับการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไต้หวัน ก็สามารถส่งออกไปจำหน่ายเป็นสินค้าอินทรีย์ในญี่ปุ่นได้เช่นกัน โดยผู้ส่งออกจะต้องใช้บริการหน่วยงานรับรองจากรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับจากทั้งสองประเทศ โดยข้อตกลงข้างต้นนับรวมเฉพาะผลผลิตและอาหารที่ผลิตจากการเพาะปลูก แต่ไม่รวมถึงสินค้าจากปศุสัตว์ แอลกอฮอล์ เมล็ดพันธุ์ หรือกล้าไม้

          ทั้งนี้ สินค้าอินทรีย์ของญี่ปุ่นทุกนิดที่นำเข้าสู่ไต้หวันจะต้องได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานเกษตรและอาหารของไต้หวัน (Agriculture and Food Agency : AFA) หลังจากมีการนำเข้าสินค้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารข้อมูล และสินค้าจะได้รับหมายเลขเพื่อใช้แสดงบนบรรจุภัณฑ์ก่อนที่จะสามารถจำหน่ายสินค้าในไต้หวัน ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการติดฉลากสำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไต้หวัน ภายใต้กฎหมายส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ Article 18 สำหรับสินค้าอินทรีย์ของไต้หวันที่ต้องการส่งออกไปยังญี่ปุ่นจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการติดฉลากอินทรีย์ ภายใต้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของญี่ปุ่น (JAS) ที่ออกโดยหน่วยงานรับรองของญี่ปุ่นเช่นเดียวกัน

          รายละเอียดข้อตกลงความเท่าเทียมระหว่างไต้หวันและญี่ปุ่นสามารถศึกษาเพิ่มเติม (ภาษาจีน)           ได้ที่ : https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=548&article_id=45877

ที่มา :                                                     

  1. ACFS. ไต้หวันได้การยอมรับความเท่าเทียมด้านสินค้าอินทรีย์จากญี่ปุ่น.

FAS.USDA. Taiwan Reaches Organic Equivalency with Japan and Australia. https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Taiwan%20Reaches%20Organic%20Equivalency%20with%20Japan%20and%20Australia_Taipei_Taiwan_02-03-2020.

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527