สวัสดี

ญี่ปุ่นปรับแก้ไขมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหารและสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช

แชร์:
Favorite (38)

24 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare : MHLW) ได้ออกประกาศแก้ไข “ข้อกำหนดการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติการสุขอนามัยอาหาร” และ “ข้อกำหนดและมาตรฐานสำหรับวัตถุเจือปนอาหาร” ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ข้อกำหนดการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติการสุขอนามัยอาหาร

      2. ข้อกำหนดและมาตรฐานสำหรับอาหารและวัตถุเจือปนอาหาร

           ข้อกำหนดสำหรับวัตถุเจือปนอาหาร

          ข้อกำหนดสำหรับสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช และยาสัตว์ตกค้าง

          ค่าปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชที่ปรากฏดังตารางด้านล่างนี้จะมีผลบังคับใช้อีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่มีประกาศผลบังคับใช้

สารกำจัดแมลงและศัตรูพืช

ประเภทอาหาร

Amisulbrom

Melon (peel), Orange (peel)

Gentamicin

Muscle, Fat, Liver, Kidney, (chickens and other poultry)

Cyenopyrafen

Watermelon (peel), Melon (peel), Orange (peel), Peach (peel, seed)

Cymoxanil

Garden peas, Cabbage, Artichoke, Melon (peel), Oriental melon (peel), Sunflower seed, Spice

Zoxamide

Potatoes, Watermelon (peel), Melon (peel), Sunflower (seed)

          นอกจากนี้ Isomalto-dextranase และ Japanese persimmon color ที่มีการผลิต นำไปใช้ในกระบวนการผลิต หรือการนำเข้า ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศบังคับใช้ ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของระเบียบดังกล่าว สำหรับสารสกัด Enju และ dl -α-tocopherol ที่มีการผลิต นำไปใช้ในกระบวนการผลิต หรือการนำเข้า ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศบังคับใช้ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของระเบียบข้างต้น

ที่มา : Chemlinked. Japan Revises Food Additive Standards and Pesticide Residue Regulations. https://food.chemlinked.com/news/food-news/japan-revises-food-additive-standards-and-pesticide-residue-regulations.

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527