สวัสดี

ยุโรปปรับค่า MRLs ของสาร imazalil ในสินค้าพืชและสัตว์

แชร์:
Favorite (38)

17 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2019/1582 of 25 September 2019 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for imazalil in or on certain productsใน EU Official Journal L 246/1 โดยพิจารณาปรับปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสาร imazalil ตามข้อเสนอของ EFSA ซึ่งได้ปรับลดค่าปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ในสินค้าพืช ดังนี้

 1. มันฝรั่ง            0.01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
 2. มะเขือเทศ        0.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
 3. ข้าวบาร์เลย์      0.01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
 4. ข้าวโอ๊ต           0.01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
 5. ข้าวไรย์           0.01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
 6. ข้าวสาลี          0.01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

          ทั้งนี้จากข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงของสารดังกล่าวในสินค้าบางรายการไม่ครบถ้วน จึงกำหนดให้คงระดับค่า MRLs เดิม หรือตามที่ EFSA กำหนด

 1. ผลไม้ตระกูลส้ม (citrus fruits)               4-5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
 2. สตรอว์เบอร์รี                                 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
 3. แบล็กเบอร์รี                                  2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
 4. แรสเบอร์รี (แดงและเหลือง)                  2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
 5. ซูกีนี                                           0.1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
 6. เมลอน                                         2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
 7. สุกร (กล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อไขมัน ตับ และไต)  0.02 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
 8. วัว (กล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อไขมัน ตับ และไต)    0.02-0.03  มิลลิกรัม/กิโลกรัม
 9. ม้า (กล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อไขมัน ตับ และไต)    0.02-0.03 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
 10. นม (วัวและม้า)                               0.02 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

          อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการจะพิจารณาปรับค่า MRLs ของสารดังกล่าวอีกครั้ง โดยจะใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ในช่วง 2 ปี นับจากวันที่ประกาศกฎระเบียบฉบับนี้ และได้กำหนดค่า MRLs ในระดับค่าต่ำสุดที่สามารถวิเคราะห์ได้ (defalt MRLs) ที่ 0.01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สำหรับสินค้าพืช ดังนี้

 1. pome fruits              0.01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
 2. กาเกา                      0.01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
 3. กล้วย                       0.01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
 4. พริกหวาน/พริกหยวก     0.01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

ปรับเปลี่ยนคำนิยามชนิดสารพิษตกค้าง (residue definition) ของสาร imazalil

 

          คณะกรรมาธิการยุโรปยังไม่สามารถพิจารณาปรับค่า MRLs ในเกรปฟรูต ส้ม แพร์ เมดลาร์ กล้วย มันฝรั่ง และตับวัวได้ เนื่องจาก EFSA ยังอยู่ระหว่างการประเมินความเป็นพิษของเมตาบอไลท์ R014821 ในสินค้าดังกล่าว

          ในกรณีที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์อารักพืชที่ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้รับการอนุโลมภายใต้ข้อกำหนด Import Tolerances หรือไม่เป็นไปตาม Codex ให้ค่า MRLs ของสารนั้น ๆ ถูกกำหนดไว้ที่ระดับค่าต่ำสุดที่สามารถวิเคราะห์ได้ หรือที่ 0.01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตาม Regulation (EC) No 396/2005 มาตรา 18(1)(b)

          กำหนดช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านสำหรับสินค้าที่ผลิตในสหภาพยุโรปหรือสินค้าจากประเทศที่สามก่อนวันที่ 16 กันยายน 2563 โดยให้สามารถใช้ค่า MRLs เดิมได้ กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศในวันที่ 26 กันยายน 2562) และให้ปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527