สวัสดี

โลโก้ใหม่สินค้าปลาในออสเตรเลีย

แชร์:
Favorite (38)

2 กรกฎาคม 2551

โลโก้ใหม่สินค้าปลาในออสเตรเลีย

ออสเตรเลียจัดทำแผนงาน Approved Fish Names เพื่อสร้างมาตราฐานเรื่องชื่อปลาที่วางจำหน่ายในท้องตลาดในระบบเดียวกัน เพื่อช่วยสร้างความมันใจให้แก้ผู้บริโภคป้องการความสับสนในการเลือกซื้อสินค้าประมง โดยจะเริ่มดำเนินการในตลาดปลาในซิดนีย์ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2551 โดยผู้ค้าปลีกจะสามรถแสดงโลโก้ SSA Certified

ดังภาพ

           

ผู้บริโภคเห็นชัดเจนเพื่อยืนยันว่าชื่อสินค้าของตนเองนั้นมีชื่อที่ถูกต้องเนื่องจากช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมามีข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้ชื่ออย่างถูกต้องร่าวมทั้งการระบุประเทศแหล่งกำเนิดอย่างถูกต้องด้วย

            มาตรฐานชื่อปลาที่มีการผลิตหรือการค้าในออสเตรเลียหรือ AS SSA 5300-2007 ได้รับการพัฒนาจากคณะกรรมการชื่อปลาแห่งชาติ (National Fish NamesCommittee) โดยผ่านกระบวนการหารืออย่างเข้มงวดร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน        (SeafoodServices Australia: SSA) ผู้แทนผู้บริโภคผู้จัดการประมง และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆนานกว่า6ปี เพื่อทำการระบุชื่อชนิดของปลากว่า 4,500 ชื่อ ซึ่งได้การรับรอง เป็นมาตรฐานออสเตรเลียและประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551 โดยรายละเอียดจะประกอบด้วย

  1. วื่อสามัญ
  2. ชื่อ
  3. Typeพร้อมรูปภาพประกอบ

แผนงานที่เกิดขึ้นเพื่อให้มีการระบุชื่อสินค้าประมงอย่างแม่นยำและนำไปสู่การติดฉลากอย่างถูกต้องดดยมีโลโก้รับรองเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจ

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527