สวัสดี

EU ปรับค่า MRLs ยาปราบศัตรูพืชในสินค้าพืชและสัตว์

แชร์:
Favorite (38)

26 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2019/977 of 13 June 2019 amending Annexes II and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for aclonifen, Beauveria bassiana strain PPRI 5339, Clonostachys rosea strain J1446, fenpyrazamine, mefentrifluconazole and penconazole in or on certain products ใน EU Official Journal L 159/1สรุปสาระสำคัญของประกาศดังกล่าว ดังนี้

 1. สาร penconazole

คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาให้ใช้ค่า MRLs ตามค่า CXLs (Codex maximum residue limits) โดยให้บรรจุใน Regulation (EC) No 396/2005

 1. สาร fenpyrazamine

คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาให้ปรับค่า MRLs ตามค่า CXLs โดยให้บรรจุใน Regulation (EC) No 396/2005

 1. สาร aclonifen

คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาปรับเพิ่มค่า MRLs ในสินค้า ดังนี้

 1. สมุนไพรและดอกไม้บริโภคได้ ที่ระดับ 0.8  มิลลิกรัม/กิโลกรัม
 2. Celeriacs ที่ระดับ 0.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
 1. สาร mefentrifluconazole

คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณากำหนดค่า MRLs ในสินค้าพืชตามการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAPs) ดังนี้

 1. ข้าวบาร์เลย์ ที่ระดับ 0,6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
 2. ข้าวโอ๊ต ที่ระดับ 0,6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
 3. ข้าวไรย์ ที่ระดับ 0,05 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
 4. ข้าวสาลี ที่ระดับ 0,05 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
 1. Clonostachys rosea

คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนดให้ strain J1446 อยู่ภายใต้กลุ่ม Clonostachys rosea แทนกลุ่ม Gliocladium catenulatum ตามเงื่อนไขของอนุกรมวิธาน และให้บรรจุในภาคผนวก 4 ของ Regulation (EC) No 396/2005

 1. สาร Beauveria bassiana strain PPRI 5339

คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณากำหนดให้บรรจุสาร Beauveria bassiana strain PPRI 5339 อยู่ในภาคผนวก 4 ของ Regulation (EC) No 396/2005

          คณะกรรมาธิการยุโรปพิจาณาแล้วเพื่อให้การบังคับใช้กฎระเบียบมีความชัดเจน จึงเห็นควรให้ปรับใช้ค่า MRLs ของสาร penconazole ภายใต้กฎระเบียบฉบับนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับการบังคับใช้ Commission Regulation (EU) 2019/89 ด้านการปรับลดค่า MRLs ของสาร penconazole ในสินค้าต่าง ๆ ซึ่งมีการประกาศไปแล้วเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562

          กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศในวันที่ 17 มิถุนายน 2562)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม :

 1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0977&from=EN

 

ที่มา : https://thaieurope.net/

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527