สวัสดี

เกาหลีใต้ประกาศปรับแก้ไขมาตรฐานและข้อกำหนดบางส่วนสำหรับวัตถุเจือปนอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ

แชร์:
Favorite (38)

19 กันยายน 2562

        เมื่อวันที่ 23 และ 26 สิงหาคม 2562 กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลี (The Korean Ministry of Food and Drug Safety : MFDS) ได้ออกประกาศฉบับที่ 2019-70 เพื่อแก้ไขมาตรฐานและข้อกำหนดสำหรับอาหารเพื่อสุขภาพ (Health Functional Food) และ ฉบับที่ 2019-71 เพื่อแก้ไขมาตรฐานและข้อกำหนดสำหรับวัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

MFDS Notice No. 2019-70 การปรับแก้ไขมาตรฐานและข้อกำหนดสำหรับอาหารเพื่อสุขภาพ (Health Functional Food)

MFDS Notice No. 2019-71 การปรับแก้ไขมาตรฐานและข้อกำหนดสำหรับวัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive)

  1. วิธีทดสอบกรดไพโรกลูตามิคในการหาค่าความบริสุทธิ์ของ L-Glutamic Acid, Monoammonium L-Glutamate, Monopotassium L-Glutamate
  2. วิธีทดสอบยืนยันการหาค่าความบริสุทธิ์ การประเมินความสามารถในการละลายน้ำ และการประเมินเชิงปริมาณสำหรับ Annatto, Cyanocobalamin และวัตถุกันเสียอื่น ๆ
  1. หมวดหมู่ของ “ผลิตภัณฑ์ธัญพืชสำหรับทารก” และ “อาหารสำหรับทารกอื่น ๆ ” ได้ถูกรวมกันเป็นชนิดเดียว เรียกว่า “อาหารพิเศษสำหรับทารก” โดยมีอาหารเสริม 11 ชนิด ที่ถูกปรับเข้าด้วยกันให้เป็นแนวทางเดียวกันกับหมวดหมู่ใหม่นี้ ประกอบด้วย  Copper Gluconate, Manganese Gluconate, Zinc Gluconate, Ferrous Gluconate, Vitamin K1, 5'-Cytidylic acid, Disodium 5'-Cytidylate, 5'-Adenylic Acid, Disodium 5'-Uridylate, copper sulphate, zinc sulfate
  2. แก้ไขมาตรฐานการนำไปใช้ของวัตถุเจือปนอาหาร 2 ชนิด โดยการปรับเปลี่ยนชื่อคือ Potassium hydroxide และ Heme iron ออกจากกลุ่มอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการไปอยู่ในกลุ่มวัตถุเจือปนอาหาร

          สามารถสืบค้นข้อมูลต้นฉบับได้ที่ :

MFDS Notice No. 2019-70 https://www.mfds.go.kr/brd/m_207/view.doseq=14403&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=1

MFDS Notice No. 2019-71

https://www.mfds.go.kr/brd/m_207/view.doseq=14404&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=1

 

ที่มา : Chemlink. South Korea Passes the Revision of Food Additive Code and Functional Food Code. https://food.chemlinked.com/news/food-news/south-korea-passes-revision-food-additive-code-and-functional-food-code.

 

 

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527