สวัสดี

เกาหลีใต้ ปรับปรุงมาตรฐานการติดฉลากผลิตภัณฑ์ไข่สดนำเข้า

แชร์:
Favorite (38)

11 มิถุนายน 2562

        กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลี (MFDS) ได้ออกประกาศปรับปรุงมาตรฐานการติดฉลากอาหาร สำหรับสินค้าไข่สดนำเข้าจากต่างประเทศให้มีการติดฉลากระบุวันที่ไก่ออกไข่ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

    1. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คือ มาตรฐานการติดฉลากอาหาร

    2. รูปแบบฉลากให้ใช้ DD.MM ต้องแสดงข้อมูลส่วนประกอบและรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์

    3. สีของฉลากให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหาร

    4. ความหมายของ date of laying คือ วันที่ไก่ออกไข่ โดยจะเก็บไข่ภายใน 36 ชั่วโมง สามารถนับวันที่เก็บเป็นวันออกไข่ได้

        ดังนั้น ผู้ส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ควรปฎิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้การถูกปฏิเสธการนำเข้า โดยสามารถตรวจสอบมาตรฐานการติดฉลากอาหารที่สาธารณรัฐกำหนดได้ผ่านเว็บไซต์ http://www.foodsafetykorea.go.kr/foodcode

ที่มา : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.).

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527