สวัสดี

CFSA เปิดรับข้อคิดเห็นการปรับสารที่ใช้เป็นวัสดุสัมผัสอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

4 เมษายน 2562

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2019 หน่วยงานวิจัยและการประเมินความเสี่ยงของจีน (Certified Financial Services Auditor : CFSA) เปิดรับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับสารที่ใช้เป็นวัสดุสัมผัสอาหารทั้งหมด 10 รายการ รวมถึงสารเติมแต่ง 3 ชนิด เม็ดพลาสติกใหม่ 6 ชนิดและสารเติมแต่ง 1 ชนิด หากท่านผู้ประกอบการรายใดที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารดังกล่าวตามประกาศ สามารถแสดงความคิดเห็นได้จำถึงวันที่ 21 เมษายน 2019 นี้

 

รายชื่อวัสดุสัมผัสอาหารใหม่ 3 รายการ

ชื่อของสาร

CAS No.

ขอบเขต

Maximum usage level/%

SML/ (mg/kg)

หมายเหตุ

Formaldehyde, polymer with 3-methylphenol,

Bu ether

61991-38-6

สีและสารเคลือบ

12

(calculated as coating dry weight)

15

(calculated as formaldehyde)

ไม่สามารถใช้กับบรรจุภัณฑ์หรือสัมผัสกับอาหารที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เกิน 50%, อุณหภูมิการใช้งานสูงสุดคือ 127C

Copolymers of acrylamide,

diallyldimethylammonium chloride, itaconic

acid and propenoic acid

1802295-96-0

กระดาษและกระดาษแข็ง

1.5

(calculated as the dry weight of final paper products)

ND

(acrylamide, DL=0.01mg/kg);

6 (calculated as acrylic acid)

ไม่สามารถใช้กับอาหารสำหรับทารกและนมแม่ได้

Polycyclooctene

25267-51-0

พลาสติก: EVOH

8

0.05

(cyclooctene)

ไม่ควรหนากว่า 100 ไมโครเมตร, ไม่สามารถใช้กับอาหารสำหรับทารกและนมแม่ได้

อุณหภูมิการใช้งานสูงสุดคือ 100C

 

 

รายชื่อเม็ดพลาสติกใหม่ 6 รายการ

ชื่อของสาร

CAS No.

ขอบเขต

Maximum usage level/%

SML/ (mg/kg)

หมายเหตุ

Formaldehyde,phenol and p-tert-butylphenol

polymer with n-butanol

947534-60-3

สีและสารเคลือบ

9.5

0.05

(P-tert-butylphenol)

15

(calculated as formaldehyde)

3.0

(free phenol, calculated as phenol)

-

Formaldehyde, reaction products with Bu

alcohol and phenol

96446-41-2

สีและสารเคลือบ

10.8

15

(alculated as formaldehyde)

3.0

(free phenol, calculated as phenol)

อุณหภูมิการใช้งานสูงสุดคือ 121C

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanediol, propane-1,2-diol and hexanedioic acid

95505-95-6

สีและสารเคลือบ

60

5

(calculated as isophthalic acid)

7.5

(calculated as terephthalic acid)

5

(calculated as 1,4-Butanediol)

สีที่สัมผัสกับอาหารและสารเคลือบที่ผลิตจากสารนี้ไม่สามารถสัมผัสอาหารที่มีแอลกอฮอล์เกิน 20%

- อุณหภูมิการใช้งานสูงสุดคือ 121C

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, decanedioic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,2-ethanediol

26353-05-9

สีและสารเคลือบ

85

7.5

(calculated as terephthalic acid)

5

(calculated as isophthalic acid)

30

(calculated as ethylene glycol)

0.05

(calculated as 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol)

- อุณหภูมิการใช้งานสูงสุดคือ 127C

- ปริมาณ 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol ไม่ควรเกิน 30% (คำนวณเป็นเศษส่วนมวล)

1,3-benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-cyclohexanedimethanol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,2-ethanediol

61960-52-9

สีและสารเคลือบ

35

7.5

(calculated as terephthalic acid)

5

(calculated as isophthalic acid)

30

(calculated as ethylene glycol)

0.05

(calculated as 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol)

- อุณหภูมิการใช้งานสูงสุดคือ 130C

- ปริมาณ 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol ไม่ควรเกิน 30% (คำนวณเป็นเศษส่วนมวล)

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with decanedioic acid, 1,4-dimethyl-1,4-benzenedicarboxylate, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,2-ethanediol

61412-73-5

สีและสารเคลือบ

85

5

(calculated as isophthalic acid)

7.5

(calculated as terephthalic acid)

30

(calculated as ethylene glycol)

0.05

(calculated as 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol)

- อุณหภูมิการใช้งานสูงสุดคือ 127C

- ปริมาณ 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol ไม่ควรเกิน 30% (คำนวณเป็นเศษส่วนมวล)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารเติมแต่งที่ที่มีขอบเขตขยาย

ชื่อ

Microcrystalline wax and hydrocarbon wax

หมายเลข CAS

63231-60-7

ขอบเขต

พลาสติก: PS

ระดับการใช้งานสูงสุด

0.5%

หมายเหตุ

  • วัสดุและสิ่งของที่เป็นพลาสติกสัมผัสกับอาหารที่มีส่วนผสมนี้ไม่สามารถสัมผัสอาหารที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เกิน 50%
  • สามารถใช้ภายใต้อุณหภูมิห้องสำหรับการบรรจุและการเก็บรักษาในระยะยาว
  • น้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยไม่ควรน้อยกว่า 500 Dw
  • ความหนืดไม่ควรน้อยกว่า 11mm2 / s ต่ำกว่า 100C
  • ปริมาณไฮโดรคาร์บอนแร่ที่มีจำนวนคาร์บอนน้อยกว่า 25 ไม่ควรเกิน 5% (คำนวณโดยเศษส่วนมวล)

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527