สวัสดี

EU ปรับปรุงปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช

แชร์:
Favorite (38)

19 มีนาคม 2562

        เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ COMMISSION REGULATION (EU) 2019/90 of 18 January 2019 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bromuconazole, carboxin, fenbutatin oxide, fenpyrazamine and pyridaben in or on certain products ว่าด้วยการปรับปรุงปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของ bromuconazole, carboxin, fenbutatin oxide, fenpyrazamine และ pyridaben ในผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากการประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2562) และให้ปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่มา : Official Journal of the European Union. COMMISSION REGULATION (EU) 2019/90 of 18 January 2019 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bromuconazole, carboxin, fenbutatin oxide, fenpyrazamine and pyridaben in or on certain products. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0090&from=EN.

 

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527