สวัสดี

EU ปรับค่า MRL สาร Paromomycin

แชร์:
Favorite (38)

4 กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1967 โดยมีการอนุญาตให้ขยายขอบเขตการใช้ยา paromomycin ซึ่งเป็น   ยาปฎิชีวนะ (Anti-infectious agents/Antibiotics) ในไข่จากสัตว์ปีกทุกชนิด โดยได้กำหนดค่าตกค้างสูงสุดของยา paromomycin

  1. 500 µg/kg ในกล้ามเนื้อ
  2. 1,500 µg/kg ในตับ
  3. 1,500 µg/kg ในไต
  4. 200 µg/kg ในไข่

 

          กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561) และปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

 

ข้อมูลเพิ่มเติม :

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1967&from=EN

ที่มา : http://thaieurope.net/

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527