สวัสดี

EU อนุญาตสารปรุงแต่งกลิ่นรสเพิ่มเติม

แชร์:
Favorite (38)

26 มิถุนายน 2561

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/678 amending and correcting Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards certain flavouring substances โดยคณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้เพิ่มวัตถุเจือปนอาหาร กลุ่มปรุงแต่งกลิ่นรส (flavouring) บรรจุในบัญชีรายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร (Union list food additives) ตามภาคผนวกที่ 1 (Annex I) Part A ของ Regulation (EC) No 1334/2008 จำนวน 9 รายการ ดังนี้

  1. 2,6-Dimethyl-2,5,7-octatriene-1-ol acetate FL n° 09.931
  2. 3-(5-Methyl-2-furyl) butanal FL n° 13.058
  3. 5-Methyl-2-thiophenecarbaldehyde FL n° 15.004
  4. 4,6-Dimethyl-2-(1-methylethyl)dihydro-1,3,5-dithiazine FL n° 15.057
  5. 2-Isobutyldihydro-4,6- dimethyl-1,3,5- dithiazine FL n° 15.079
  6. 2,4,6-Trimethyldihydro-1,3,5(4H)- dithiazine FL n° 15.109
  7.  5,6-Dihydro-2,4,6- tris(2-methylpropyl)4H-1,3,5-dithiazine FL n° 15.113
  8. 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)-ethyl]-acryla-mide FL n° 16.090
  9. Glycine, N- [[(1R,2S,5R)-5-methyl- 2-(1-methylethyl)cyclohexyl] carbonyl]-, ethyl ester FL n° 16.111

 

          ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปได้พิจารณาแก้ไขชื่อของวัตถุเจือปนอาหาร 2 รายการ ได้แก่                   2-Ethylthiophenol FL n° 12.054 และ gamma-Glutamyl-valyl-glycine FL n° 17.038

          ระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0678&from=EN

 

ที่มา : http://thaieurope.net

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527