สวัสดี

ออสเตรเลีย ประกาศบังคับใช้ระเบียบการแสดงฉลาก แหล่งกำเนิดสินค้าอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

26 พฤษภาคม 2561

    เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำออสเตรเลีย ประกาศอาหารนำเข้าฉบับที่ IFN 03-18 เรื่องการแสดงฉลากระบุประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าอาหาร ซึ่งประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งผู้นำเข้าสินค้าอาหารเกี่ยวกับการเริ่มตรวจสอบการแสดงฉลากระบุประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าอาหารตามข้อกำหนดใหม่ ณ ด่านตรวจสินค้า (IFN 03-18 – Country of Origin Labelling from 1 July 2018)

          โดยการเปลี่ยนแปลงจากข้อกำหนดการแสดงฉลากระบุประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าอาหาร ภายใต้มาตรฐานอาหารออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (Australia New Zealand Food Standard Code) มาเป็นข้อกำหนดฉบับใหม่ ภายใต้มาตรฐานข้อมูลฉลากระบุประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าอาหาร ปี 2559 (The Country of Origin Food Labelling Information Standard 2016) ซึ่งมีระยะเวลาผ่อนผัน 2 ปี และจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 นี้

      กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำออสเตรเลียจะประเมินสินค้าอาหารที่นำเข้ามายังออสเตรเลียให้เป็นไปตามมาตรฐานการแสดงฉลากฉบับใหม่สำหรับสินค้าที่ถูกบรรจุตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ส่วนสินค้าที่ถูกบรรจุก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 และปฏิบัติตามมาตรฐานอาหารฉบับเดิม ผู้นำเข้าจะต้องยื่นเอกสารแจ้งรายละเอียดของผู้ผลิต (Manufacture declaration) หรือ เอกสารแจ้งตามที่กฎหมายกำหนด (Statutory declaration) ให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า

         การตรวจประเมินการแสดงฉลากอาหารจะรวมถึงการประเมินองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

          ทั้งนี้ ผู้นำเข้าสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแยกประเภทสินค้าอาหาร Priority และ Non-priority ได้ในคู่มือการแสดงฉลากระบุประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าอาหาร (Country of Origin Food Labelling Information Standard 2016) ของ ACCC ได้ที่ : https://www.accc.gov.au/publications/ country-of-origin-food-labelling และมาตรฐานข้อมูลฉลากระบุประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าอาหาร ปี 2559 (Country of Origin Food Labelling Information Standard 2016) ได้ที่ : https://www.legislation. gov.au/Details/ F2017C00920

 

ที่มา : Australian Government Department of Agriculture and Water Resources. IFN 03-18 – Country of Origin Labelling from 1 July 2018http://www.agriculture.gov.au/import/goods /food/notices/ifn03-18. สืบค้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561.

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527