สวัสดี

เกาหลีปรับปรุงกฎหมายกักกันโรคสินค้าสัตว์น้ำ

แชร์:
Favorite (38)

4 พฤษภาคม 2561

กระทรวงมหาสมุทรและการประมงแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (MOF) ได้ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าประมงฉบับใหม่ว่าด้วยเรื่องการกักกันโรคสัตว์น้ำ (Rules of the Aquatic Life Disease Control Act) กับทุกประเทศ โดยมีการปรับปรุงข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับสินค้าที่ต้องมีใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ (Health Certificate) ที่ออกโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจของประเทศผู้ส่งออกแนบมาพร้อมด้วย

ได้แก่

  1. สินค้ากุ้งแช่เย็นและแช่แข็ง
  2. สินค้าสัตว์น้ำที่ไม่ได้มาจากการเพาะเลี้ยง และ
  3. สินค้าสัตว์น้ำที่นักท่องเที่ยวนำติดตัวขึ้นเครื่องบินเข้าสู่สาธารณรัฐเกาหลี

 

          สำหรับสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ ได้แก่ สัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำกลุ่มปลา หอย             หมึกครัชตาเชียนเพื่อการบริโภค สัตว์น้ำที่เลี้ยงเพื่อความสวยงาม และเพื่อการวิจัย รวมถึงหอยเป๋าฮื้อ และหอยนางรมแช่เย็น แช่แข็ง ยังคงต้องมีใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำแนบไปกับสินค้าตามข้อกำหนดเดิม โดยมีรายละเอียดกฎระเบียบฉบับปรับปรุงและรายชื่อโรคสัตว์น้ำกักกัน

          ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าว มีผลปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ดังนั้นผู้ที่ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ รวมถึงผู้โดยสารที่ประสงค์จะนำสินค้าสัตว์น้ำดังกล่าวข้างต้นไปยังสาธารณรัฐเกาหลี จะต้องดำเนินการขอใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำสำหรับแนบไปกับสินค้าทุกรุ่นได้ที่กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง เพื่อป้องกันการถูกปฏิเสธการนำเข้า

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :

  1. LISTED AQUATIC ANIMAL DISEASES AND SUSCEPTIBLE SPECIES IN KOREA

http://www.acfs.go.th/news/docs/acfs26-04-61-1.pdf

 

ที่มา : สำนักงานมาตรฐานสินค้าอาหารและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527