สวัสดี

อังกฤษเดินหน้าผู้นำตลาดไข่ปลอดภัย (British Lion Eggs)

แชร์:
Favorite (38)

4 มกราคม 2561

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา หน่วยงานด้านมาตรฐานของอังกฤษ (Food Standards Agency : FSA) ได้เปลี่ยนคำแนะนำใหม่ถึงแนวทางด้านความปลอดภัยในไข่ภายใต้ตราประทับรูปสิงโต เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงคุณภาพความปลอดภัยในไข่ว่าปลอดจากเชื้อซาลโมเนลลา สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย

          โดยคำแนะนำใหม่นี้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างกว้างขวางโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยจุลชีววิทยาของอาหาร (The Advisory Committee on the Microbiological Safety of Food : ACMSF) ซึ่งนำมาใช้ภายใต้กฎหมายการค้าของสหราชอาณาจักรตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปี 2541

          อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวยังเป็นการรับประกันเฉพาะไข่ที่ผลิตภายในสหราชอาณาจักรที่ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 17065 ซึ่งเริ่มการควบคุมตั้งแต่ระดับฟาร์ม ที่มีการฉีดวัคซีนไก่เพื่อสุขอนามัยในฟาร์ม มีการส่งตรวจเชื้อซาลโมเนลลา และเพิ่มประสิทธิภาพสุขอนามัยด้วยการควบคุม        สัตว์ฟันแทะ ก่อนจะขนส่งไปถึงมือผู้บริโภค

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527