สวัสดี

สวีเดนได้ห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อไวรัสที่มากับอาหารที่แรกใน EU

แชร์:
Favorite (38)

4 กันยายน 2560

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/1389 of 26 July 2017 amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the designation of the EU reference laboratory for foodborne viruses ใน EU Official Journal L 195/9 ซึ่งเป็นการประกาศห้องปฏิบัติการอ้างอิงสำหรับตรวจเชื้อไวรัสที่มากับอาหาร (foodborne viruses) ที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง

การออกประกาศดังกล่าว เนื่องมาจากสหภาพยุโรปได้มีการกำหนดห้องปฏิบัติการอ้างอิงสำหรับอาหาร อาหารสัตว์ และเพื่อสุขภาพมนุษย์ ตามที่ระบุใน Annex VII ของ Regulation (EC) No 882/2004 แต่ไม่ได้กำหนดให้มีห้องปฏิบัติการอ้างอิงสำหรับการตรวจเชื้อไวรัสที่มากับอาหาร ดังนั้น เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปจึงได้เปิดรับสมัครไปยังห้องปฏิบัติการต่างๆ ในสหภาพยุโรปที่เชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว เพื่อให้มีห้องปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานด้านนี้โดยเฉพาะ

โดยจากผลการคัดเลือก ได้มีมติกำหนดให้ห้องปฏิบัติการ Livsmedelsverket ที่เมือง Uppsala ประเทศสวีเดน เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงสำหรับตรวจเชื้อไวรัสที่มากับอาหาร (foodborne viruses) แห่งแรกของสหภาพยุโรป

 

ห้องปฏิบัติการ Livsmedelsverket

ที่อยู่ : Hamnesplanaden 5, เมือง Uppsala, ประเทศสวีเดน

โทร : +46 18 17 55 00

เวปไซต์ : https://www.livsmedelsverket.se/

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527