สวัสดี

ญี่ปุ่นเตรียมใช้ระเบียบแสดงแหล่งกำเนิดของวัตถุดิบในอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

19 สิงหาคม 2560

          ญี่ปุ่นเตรียมบังคับใช้ระเบียบระบุแหล่งกำเนิดของวัตถุดิบที่ใช้ในอาหารฉบับใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับอาหารแปรรูปที่ผลิตและวางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นทุกประเภท รวมไปถึง ก๋วยเตี๋ยว ขนมขบเคี้ยว อาหารแช่แข็ง และอาหารกระป๋อง โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการแสดงฉลากของอาหารแปรรูปที่นำเข้าจากต่างประเทศที่ยังคงต้องระบุแหล่งที่มาของอาหารนั้น ๆ แต่ไม่จำเป็นต้องระบุแหล่งที่มารายวัตถุดิบ โดยกฎหมายดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา และคาดว่าจะเริ่มต้นบังคับใช้ในช่วงฤดูร้อนนี้ (มิถุนายน-สิงหาคม 2560) ทั้งนี้ จะมีช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านจนถึงเดือนมีนาคม 2565

          รายละเอียดโดยสรุปของระเบียบฉบับใหม่ มีดังนี้

  1. ให้ระบุแหล่งกำเนิด/แหล่งที่มาของวัตถุดิบที่มีน้ำหนักมากที่สุด โดยหากวัตถุดิบชนิดนั้น ๆ มีการใช้วัตถุดิบจากแหล่งที่มาหลายประเทศ จะต้องระบุชื่อประเทศแหล่งที่มาเรียงตามลำดับน้ำหนัก โดยใช้เครื่องหมาย “,” คั่น เช่น “Ingredients : Pork (USA, Canada)”
  2. หากวัตถุดิบมีแหล่งที่มาจากหลายประเทศ (ตามข้อมูล/สถิติการใช้วัตถุดิบของผู้ประกอบการ) ให้ระบุ เรียงตามลำดับประเทศที่ใช้บ่อยกว่า โดยใช้คำว่า “Or” คั่น เช่น “Ingredients : Pork (USA or Canada) Order based on data from Year XX of the Heisei era”
  3. หากวัตถุที่ใช้มีการนำเข้าจาก 3 ประเทศ ขึ้นไป สามารถระบุโดยใช้คำว่า “imported” ได้
  4. คำว่า “Or” และ “imported” สามารถใช้พร้อมกันได้ เช่น “Ingredient : Pork (imported or domestic) Order based on data from Year XX of the Heisei era”   

          ปัจจุบันญี่ปุ่นกำหนดให้ระบุแหล่งที่มาของวัตถุดิบอาหารที่มีน้ำหนักในผลิตภัณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป  ทำให้มีผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น ที่มีการแสดงฉลากระบุแหล่งที่มาของวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมผู้บริโภคญี่ปุ่น (JCCU) ระบุว่าระเบียบฉบับใหม่มีข้อยกเว้น และมีความซับซ้อนในการแสดงข้อมูลมากกว่าระเบียบปัจจุบัน รวมทั้งอาจทำให้เกิดความสับสนแก่ผู้บริโภคได้

ที่มา :

  1. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. ญี่ปุ่นเตรียมใช้ระเบียบแสดงแหล่งกำเนิดของวัตถุดิบในอาหาร. http://www.acfs.go.th/warning/viewFullCountry.php?id=27. สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2560.
  2. The Japan News. Behind the Scences / Complex food Labeling to be implemented soon. http://the-japan-news.com/news/article/0003866642. สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2560.

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527