สวัสดี

EU แก้ไขข้อกำหนดวัสดุพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

19 พฤษภาคม 2560

          เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/752 of 28 April 2017 amending and correcting (EU) No 10/2011 on plastic materials and articals intended to come into contact with food ว่าด้วยการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดที่เกี่ยวกับวัสดุพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหารภายใต้กฎระเบียบ (EU) No 10/2011 ซึ่งมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากการประกาศใน EU Official Journal และมีการอนุโลมหากผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตก่อนวันที่มีการประกาศใช้สามารถวางจำหน่ายได้จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 และสามารถจำหน่ายได้จนกว่าสินค้าในคลังสินค้าจะหมด โดยมีรายละเอียดของประกาศ ดังนี้

1. ยกเลิกวิธีการตรวจวิเคราะห์หาค่าตกค้างของสารต่อพื้นที่สัมผัสอาหาร (residual content per food content surface area : QMA) ของ FCM substance No 142, 168, 202, 387, 462, 467, 481, 502, 662 และ 779 เนื่องจากมีการกำหนดวิธีตรวจวิเคราะห์ที่กำหนดค่าการแพร่กระจายจำเพาะของสารจากวัสดุพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร (specific migration limits) ได้แล้ว

2.อนุญาตให้ใช้สารเพิ่มเติมอีก 6 ชนิด ในภาคผนวก I ตารางที่ 1 ใน (EU) No 10/2011

3. เพิ่มนิกเกิล (Nickel) ในข้อ 1 ภาคผนวก III ของ (EU) No 10/2011 โดยกำหนดค่าการแพร่กระจายจำเพาะของสารนิกเกิล (specific migration limits) ไม่เกิน 0.02 มิลลิกรัม/กิโลกรัมอาหาร หรือ  สารละลายที่เปนตัวแทนอาหาร (Food simulant) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤกษาคม 2562 เป็นต้นไป

4. ขยายเนื้อความในข้อ 4 ภาคผนวก III ของ (EU) No 10/2011 สารละลายที่เปนตัวแทนอาหาร (Food simulant) สำหรับการทดลองหาค่าการแพร่กระจายของสารรวม (Overall migration testing) กับอาหารชนิดต่าง ๆ

      

ที่มา : Official Journal of the European Union. Commission Regulation (EU) 2017/752 of 28 April 2017 amending and correcting (EU) No 10/2011 on plastic materials and articals intended to come into contact with food. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ ?uri=CELEX:32017R0752. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2560.

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527