สวัสดี

TFDA ไต้หวัน กำหนดชื่อผลิตภัณฑ์และการติดฉลากผลิตภัณฑ์เนย ครีม เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยเทียม

แชร์:
Favorite (38)

19 มีนาคม 2560

     เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวัน (Taiwan’s Ministry of Health and Welfare’s Food and Drug Administration : TFDA) ได้ประกาศกฎระเบียบว่าด้วยการกำหนดชื่อผลิตภัณฑ์และการติดฉลากผลิตภัณฑ์เนย (Butter) ครีม(Cream) เนยเทียม (Margarine) และผลิตภัณฑ์เนยเทียม (Fat spreads) โดยกฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

1. ชื่อผลิตภัณฑ์และการติดฉลากผลิตภัณฑ์เนยและครีมต้องตรงตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

2. เนยเทียม (Margarine) และผลิตภัณฑ์เนยเทียม (Fat Spreads) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากส่วนที่เป็นไขมัน และมีสถานะเป็นของเหลวที่ทำจากการผสมของไขมันเพื่อบริโภค น้ำมัน น้ำ และวัตถุเจือปนอาหาร แล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตให้เป็นอิมัลชัน โดยชื่อผลิตภัณฑ์และการติดฉลากเนยเทียม (Margarine) และผลิตภัณฑ์เนยเทียม (Fat spreads) ต้องตรงตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

ที่มา :

  1. Food and Drug Administration, Ministry of Health and Welfare’s Taiwan. Regulations Governing the Product Names and Labeling of Prepackaged Butter, Cream, Margarine and Fat Spreads. https://consumer.fda.gov.tw/Law/Detail.aspx?nodeID=518&lang=1&lawid =696. สืบค้นเมื่อ 17 มีนาคม 2560.
  2. Selerant. Taiwan Changes Labeling Rules for Butter, Cream, Margarine and Fat Spreads. http://resources.selerant.com/food-regulatory-news/taiwan-changes-labeling-rules-for-butter-cream-margarine-and-fat-spreads. สืบค้นเมื่อ 17 มีนาคม 2560.

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527