สวัสดี

UAE ปรับระบบการยื่นขอฮาลาลสินค้าไทย

แชร์:
Favorite (38)

26 กุมภาพันธ์ 2560

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้เปิดเผยข้อมูลการปรับเปลี่ยนระบบการยื่นขอระบบฮาลาลสำหรับสินค้าอาหารไทยที่ต้องการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ซึ่งแต่เดิมจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) เพียงหน่วยงานเดียว มาเป็นการปรับระบบการยื่นจดทะเบียนสินค้าแยกจากการขึ้นทะเบียนโรงเชือด โดยอยู่ภายใต้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 หน่วยงาน ซึ่งจะเริ่มบังคับกฎระเบียบดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

          สำหรับกระบวนการส่งสินค้าเพื่อไปขายยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของการขึ้นทะเบียนใหม่ ดังนี้

  1. การขึ้นทะเบียนหน่วยรับรอง
  1. การขึ้นทะเบียนโรงเชือด

http://www.moccae.gov.ae

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527