สวัสดี

มาเก๊ากำหนดปริมาณสารพิษจากเชื้อรา สูงสุดที่ยอมให้พบได้ในอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

19 กรกฎาคม 2559

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China) ได้ประกาศกำหนดปริมาณสารพิษจากเชื้อราสูงสุดที่ยอมให้พบได้ในอาหาร ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป โดยตรวจพบ Aflatoxin B1 Aflatoxin M1 Ochratoxin A และ Patulin ในอาหารแต่ละชนิดได้ไม่เกินระดับปริมาณสูงสุดที่กำหนด ดังนี้ 

ชื่อสารพิษจากเชื้อรา

หมวดอาหาร

ปริมาณสูงสุดที่ยอมให้พบได้ (ไมโครกรัม/กิโลกรัม)

Aflatoxin B1

Corn and corn products

20

 

Rice and unhusked rice

10

 

Wheat, barley and other cereals

5

 

Wheat flour, oatmeal and other husked cereals

5

 

Baked products including pastry and bread

5

 

Other cereal products

5

 

Peanut and its products

20

 

Other cooked nuts except peanut

5

 

Peanut oil and maize oil

20

 

Other vegetable oils and fats except peanut oil and maize oil

10

 

Beans

5

 

Fermented soybean products

5

 

Soybean sauce, vinegar and other seasonings made from grain

5

 

Infant formula made from soybean as the major raw material

0.5

 

Older infants and young children formula made from soybean as the major raw material

0.5

Aflatoxin M1

Cereal-based complementary foods for infants and young children

0.5

 

Milk and milk products

0.5

 

Infant formula made from milk products as the major raw material

0.5

 

Older infants and young children formula made from milk products as the major raw material

0.5

Ochratoxin A

Cereals

5

 

Cereal grinded and processed products

5

 

Beans and bean powder

5

 

Baked coffee bean and ground coffee

5

Patulin

Apple products and hawthorn products

50

 

Juice and juice beverages made from apple and hawthorn as the raw materials

50

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527