สวัสดี

อินเดียแก้ไขมาตรฐานสารปนเปื้อน สารพิษ และสารตกค้างปริมาณโลหะหนักตกค้างสูงสุดที่อนุญาตให้มีได้ในอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

19 มิถุนายน 2559

          เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standard Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐาน (สารปนเปื้อน สารพิษ และสารตกค้าง) เรื่อง ปริมาณโลหะหนักตกค้างสูงสุดที่อนุญาตให้มีได้ในอาหาร ประกอบด้วยโลหะหนัก 6 ชนิด คือ ตะกั่ว สารหนู ดีบุก แคดเมียม ปรอท และโครเมียม ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ปรอท (Lead)

ชนิดของอาหาร

ปริมาณสูงสุดที่ยอมให้มีได้ (ppm)

“Assorted subtropical fruits, edible peel

0.1

Assorted subtropical fruits, inedible peel

0.1

Berries and other small fruits

0.2

Citrus fruits

0.1

Pome fruits

0.1

Stone fruits

0.1

Brassica vegetables excluding Kale

0.3

Bulb vegetables

0.1

Fruiting vegetables, cucurbits

0.1

Fruiting vegetables other than cucurbits (excluding mushrooms)

0.1

Leafy vegetables (including brassica leafy vegetables but excluding spinach)

0.3

Legume vegetables

0.2

Pulses

0.2

Root and tuber vegetables

0.1

Canned fruit cocktail

1

Canned grapefruit

1

Canned mandarin oranges

1

Canned mangoes

1

Canned pineapple

1

Canned raspberries

1

Canned strawberries

1

Canned tropical fruit salad

1

Jams (fruit preserves) and jellies

1

Mango chutney

1

Table olives

1

Canned asparagus

1

Canned carrots

1

Canned green beans and Canned wax beans

1

Canned green peas

1

Canned mature processed peas

1

Canned mushrooms

1

Canned palmito

1

Canned sweetcorn

1

Canned tomatoes

1

Pickled cucumbers (cucumber pickles)

1

Processed tomato concentrates

1.5

Fruit Juices (including nectars, ready to drink)

0.05

Cereal grains, except buckwheat, canihua and quinoa

0.2

Canned chestnuts and canned chestnut puree

1

Meat of cattle, sheep and pig (also applies to fat from meat)

0.1

Poultry meat 0.1

0.1

Cattle, edible offal of 0.5

0.5

Pig, edible offal of 0.5

0.5

Poultry, edible offal of 0.5

0.5

Edible fats and oils (edible fats and oils not covered by individual

standards)

0.1

Fish

0.3

Margarine

0.1

Minarine

0.1

Named animal fats (lard, rendered pork fat, premier jus and edible tallow)

0.1

Olive oil, refined

0.1

Olive oil, virgin

0.1

Olive, residue oil (olive pomace oil)

0.1

Poultry fats

0.1

Vegetable oils, crude (oils of arachis, babasu, coconut, cotton seed grape seed, maize, mustard seed, palm kernel, palm, rape seed, safflower seed, sesame seed, soya bean, and sunflower seed, and palmolein, stearin and superolein and other oils but excluding cocoa butter)

0.1

Vegetable oils, edible (oils of arachis, babasu, coconut, cotton seed, grape seed, maize, mustard seed, palm kernel, palm, rape seed, safflower seed, sesame seed, soya bean, and sunflower seed, and palm olein, stearin and superolein and other oils but excluding cocoa butter)

0.1

Milks (A concentration factor applies to partially or wholly dehydrated milks.)

0.02

Secondary milk products (as consumed)

0.02

Natural mineral water, expressed in mg/L

0.01

Infant formula (ready to use)

0.02

Salt, food grade

2.0

Wine

0.2

Crustaceans

0.5

Cephalopods

1.0

Bivalve Molluscs

1.5”;

 

ที่มา : MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (Food Safety and Standards Authority of India).  http://www.fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/Gazette_Notification_Heavy_Metals_11_05_2016.pdf. สืบค้นเมื่อ 1  2559

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527