สวัสดี

TFDA ไต้หวัน ปรับปรุงมาตรฐานสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

19 พฤษภาคม 2559

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวัน (Taiwan’s Ministry of Health and Welfare’s Food and Drug Administration : TFDA) ได้ออกประกาศปรับปรุงมาตรฐานสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในอาหาร ซึ่งเป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2551 มาตรฐานฉบับนี้ประกาศขึ้นตามมาตราที่ 11 ของบัญญัติสุขอนามัยของอาหาร  โดยมีการปรับปรุงสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชตกค้างในผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้ และธัญพืช จำนวน 6 ชนิด ดังนี้

          สำหรับสินค้าทางการเกษตรที่นำเข้า สารกำจัดแมลงและศัตรูพืชตกค้างสูงสุดได้ถูกแยกออกจากกลุ่มโรคพืชและวิธีการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะของแต่ละประเทศ โดยสารตกค้างเหล่านี้จะตั้งขึ้นหลังจากมีการประเมินข้อมูลสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์แล้วและสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชเหล่านี้ได้รับการอนุมัติและยอมรับจากนานาประเทศ

          สารกำจัดแมลงและศัตรูพืชตกค้างในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่จำหน่ายในประเทศไต้หวันจะได้รับการตรวจสอบโดย TFDA หากมีการฝ่าฝืนหรือพบสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชตกค้างเกินที่กำหนด ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 60,000 ถึง 200 ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (TWD)

 

ที่มา : Food and Drug Administration, Ministry of Health and Welfare’s Taiwan. Standards for Pesticide Residue Limits in Foods. http://www.fda.gov.tw/EN/. สืบค้นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2559.

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527