สวัสดี

EU ปรับปรุงข้อกำหนดการใช้ Steviol glycosides (E 960) ในเครื่องดื่มชนิดลดแคลอรี และชนิดไม่เติมน้ำตาล

แชร์:
Favorite (38)

11 พฤษภาคม 2559

สหภาพยุโรปออกประกาศ COMMISSION REGULATION (EU) 2016/479 ปรับปรุงภาคผนวก IIของระเบียบ Regulation (EC) No 1333 / 2008 เรื่อง ข้อกำหนดการใช้ Steviol glycosides (E960) เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลในเครื่องดื่มชนิดลดแคลอรี และชนิดไม่เติมน้ำตาล ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22 เมษายน 2559 เป็นต้นไป สตีวิออลไกลโคไซด์ (Steviol glycoside) เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล ที่ได้ผ่านการประเมินความปลอดภัยจากสำนักงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (EFSA) เป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2557 โดยกำหนดค่า ADI หรือปริมาณที่ควรได้รับต่อวันเท่ากับ 4 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ำหนักตัว/วัน และในประกาศฉบับนี้กำหนดปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ได้ใน Food category 14.1.5.2 Other สำหรับเครื่องดื่มชนิดอื่น ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อ

ชนิดของอาหาร

ปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ได้

(มิลลิกรัม ต่อ 1 ลิตร)

สตีวิออลไกลโคไซด์

(Steviol glycoside)

กาแฟ ชา เครื่องดื่มสมุนไพรแบบชง ชนิดลดแคลอรี และชนิดไม่เติมน้ำตาล

30

 

ผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูปแต่งกลิ่นรส และคาปูชิโนสำเร็จรูป ชนิดลดแคลอรี และชนิดไม่เติมน้ำตาล

30

 

เครื่องดื่มรสมอลต์ ช็อกโกแลต และคาปูชิโน ชนิดลดแคลอรี และชนิดไม่เติมน้ำตาล

20

 

          ผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรปควรตรวจสอบสินค้าให้ได้มาตรฐานและปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยสามารถสืบค้นข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0479&from=EN

ที่มา : COMMISSION REGULATION (EU) 2016/479 of 1 April 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of steviol glycosides (E 960) as a sweetener in certain energy-reduced or with no added sugars beverages. http://eur-lex.europa.eu/ legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0479&from=EN. สืบค้นเมื่อ 11 พฤษภาคม 2559.

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527