สวัสดี

สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบ Novel Food ฉบับใหม่

แชร์:
Favorite (38)

4 กุมภาพันธ์ 2559

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศลงใน EU Official Journal L 327/1 Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on novel foods, amending Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 1852/2001 เกี่ยวข้องกับอาหารที่ผลิตขึ้นด้วยนวัตกรรมใหม่ (Novel food) โดยการแก้ไขกฎระเบียบ Novel food ในครั้งนี้ เพื่อยกระดับการคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภค เกิดความโปร่งใสและง่ายต่อการปฏิบัติ ครอบคลุมอาหารที่วางจำหน่ายในสหภาพยุโรปและนำเข้าจากประเทศที่สาม

          กฎระเบียบฉบับนี้จะมีผลทางกฎหมาย 20 วันภายหลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศในวันที่ 11 ธันวาคม 2558) และจะมีผลปรับใช้ทั้งฉบับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และถือเป็นการยกเลิกกฎระเบียบเดิม 2 ฉบับ คือ Regulation (EC) No 258/97 และ  Regulation (EC)            No 1852/2001

          อย่างไรก็ตาม สำหรับอาหารที่ผลิตขึ้นด้วยนวัตกรรมใหม่ (Novel food) ที่มีการยื่นคำร้องไว้ตามกฎระเบียบเดิม (มาตรา 4 Regulation (EC) No 258/97) หากแต่ยังไม่ได้รับการอนุญาตภายในวันที่          1 มกราคม 2561 นั้น ให้ถือว่าจะต้องถูกพิจารณาภายใต้กฎระเบียบใหม่นี้แทน และอาหารที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ Regulation (EC) No 258/97 และมีการวางจำหน่ายในตลาด EU อย่างช้าสุดภายในวันที่ 1 มกราคม 2561 และเข้าข่ายภายใต้กฎระเบียบใหม่นี้ สามารถวางจำหน่ายได้ต่อไปจนกว่าจะได้คำตัดสินจาก   คณะกรรมาธิการยุโรป ทั้งในส่วนของ Novel food และ Traditional food ที่ยื่นคำร้องตามมาตรา 13 หรือ 20 ของกฎระเบียบใหม่นี้ภายในวันที่ 2 มกราคม 2563

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527