สวัสดี

UAE ปรับเปลี่ยนระบบการรับรองฮาลาล

แชร์:
Favorite (38)

26 มีนาคม 2559

ทางกระทรวงการต่างประเทศได้ออกจดหมาย เนื่องด้วย              ทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบีได้ออกประกาศว่า             กระทรวงสิ่งแวดล้อมและน้ำแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ ได้มีหนังสือลงวันที่    23 ธันวาคม 2558 โดยแจ้งว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ได้ประกาศใช้      Emirates System กำหนดให้การควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ฮาลาลเปลี่ยน        มาอยู่ภายใต้การกับกำดูแลของ Emirates for Standardization and Metrology Authority (ESMA) โดยเริ่มรับคำร้องลงทะเบียนจาก      หน่วยงานรับรองฮาลาล ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 – 30 มกราคม 2560

          การปรับเปลี่ยนหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ฮาลาล สืบเนื่องจาก         สหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ได้มีการปรับโครงสร้างรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 โดยยุบกระทรวงสิ่งแวดล้อมและน้ำ และปรับเปลี่ยนภารกิจการควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ฮาลาลไปอยู่ภายใต้การดูแลของ ESMA ทำให้กระบวนการลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้มีอำนาจออกตราฮาลาลและการลงทะเบียนของ                        โรงฆ่าสัตว์จะต้องดำเนินการใหม่ทั้งหมด

          ทั้งนี้ แนวทางการลงทะเบียนและรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้อง สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://halal.ae/en-us โดยการลงทะเบียนจะต้องเข้าไปที่หัวข้อ Halal Service โดยจะมีหัวข้อย่อยสำหรับ Halal Accreditation Bodies ซึ่งจะเป็นการลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้มีอำนาจออกตราฮาลาล และหัวข้อ    Halal Slaughterhouses สำหรับโรงฆ่าสัตว์ที่ต้องการลงทะเบียน โดยมีแถบเข้าสู่ระบบการลงทะเบียน    เป็นแถบสีส้ม ขึ้นคำว่า Apply

          อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการท่านใดมีข้อสงสัย สามารถติดต่อไปยัง Mrs. Farah Ali Zarooni  ซึ่งทาง ESMA ได้มอบหมายให้เป็นผู้อำนวยการกองรับรองมาตรฐานของ ESMA ได้ที่ +971-4-208-4377 หรือที่ Alzarooni@esma.gov.ae

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527