PRODUCT

ข้าวหลามไทยนวัตกรรมใหม่


แชร์

บริษัท ขนมแม่เอย-เปี๊ยะ แอนด์ พาย(2003) จำกัด

ที่อยู่โรงงาน

8/3 ม.6 ถ.มาลัยแมน ต.วังตะกู อ. เมืองนครปฐม จ.นครปฐม73000

ที่อยู่สำนักงานใหญ่

8/3 ม.6 ถ.มาลัยแมน ต.วังตะกู อ. เมืองนครปฐม จ.นครปฐม73000

กิจกรรม 

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์

แนวคิดผลิตภัณฑ์

ข้าวปรุงรสเป็นข้าวหลามหลากหลายรส อาทิ รสกล้วย รสทุเรียน รสมะพร้าว นำมาบรรจุแบบซองเพาซ์ โดยใช้เยื่อหรือฟิล์มอื่นๆทดแทนเยื่อไผ่ ฆ่าเชื้อแบบ commercial sterilization จากนั้นบรรจุผลิตภัณฑ์ในกระบอกไม้ไผ่ เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ข้าวหลามหลากหลายรสที่ผลิตมีอายุการเก็บรักษายาวนานขึ้น