LEGISLATION

มาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับอาหารอินทรีย์แปรรูป


ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น เรื่อง มาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับอาหารอินทรีย์แปรรูป (Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods).

อ่านต่อ

ข้อกำหนดในการรับรองสินค้าอินทรีย์


จีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง ข้อกำหนดสำหรับกำรรับรองสินค้าอินทรีย์ (Administrative Measures for Certification of Organic Products).

อ่านต่อ

กำหนดข้อบังคับในการปรับใช้ระเบียบสำหรับการผลิตสินค้าอินทรีย์


สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป เรื่อง กำหนดข้อบังคับในการปรับใช้ระเบียบ สำหรับการ ผลิต การติดฉลาก และกำรควบคุมสินค้าอินทรีย์ (Commission Regulation (EC) No 889/2008 of 5 September 2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC).

อ่านต่อ

แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการแสดงฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์


สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป เรื่อง แก้ไขข้อกำหดแแะเงื่อนไขกำหนดการแสดงฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ (COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 344/2011 of 8 .

อ่านต่อ

แก้ไขข้อเงื่อนไขการผลิตและการแสดงฉลากอาหารอินทรีย์


สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป เรื่อง แก้ไขข้อเงื่อนไขการผลิตและการแสดงฉลากอาหารอินทรีย์ (COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/673 of 29 April 2016.

อ่านต่อ

แก้ไขระเบียบสำหรับใบรับรองสินค้าอินทรีย์นำเข้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์


สหภาพยุโรป

สหภำพยุโรป เรื่อง แก้ไขระเบียบส ำหรับใบรับรองการตรวจสอบสินค้าเกษตรอินทรีย์นำเข้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1842 of 14 October 2016 amending Regulation (EC) .

อ่านต่อ

มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์


ญี่ปุ่น

เรื่อง มาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ (Japanese Agricultural Standard for Organic Livestock Products) .

อ่านต่อ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.


จีน

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident.

อ่านต่อ

Lorem Ipsum คืออะไร?


อียู

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 .

อ่านต่อ

ทำไมจึงต้องนำมาใช้?


ญี่ปุ่น

มีหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงยืนยันมานานแล้ว ว่าเนื้อหาที่อ่านรู้เรื่องนั้นจะไปกวนสมาธิของคนอ่านให้เขวไปจากส่วนที้เป็น Layout เรานำ Lorem Ipsum มาใช้เพราะความที่มันมีการกระจายของตัวอักษรธรรมดาๆ แบบพอประมาณ.

อ่านต่อ