บริษัทผู้ผลิต : TableMark
ยี่ห้อ : TableMark Katokichi Sanukimen Ichiban
กลุ่มอาหารหลัก : อาหาร


แชร์

Curry Udon Noodles

Curry Udon Noodles
        บริษัทผู้ผลิต : TableMark
        ยี่ห้อ : TableMark Katokichi Sanukimen Ichiban
        กลุ่มอาหารหลัก : อาหาร
        กลุ่มอาหารย่อย : เซ็ตอาหาร
        ประเทศ : ญี่ปุ่น
        วันวางจำหน่าย : ตุลาคม 2553
        ชนิดการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ : สูตรใหม่
        ราคา ณ จุดจำหน่าย : JPY220.00
        บาร์โค้ด : 4901520121632
 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
        The curry-flavoured udon noodles เป็นเซ็ตบะหมี่ที่ออกแบบมาให้มีความพิเศษของน้ำซุป และใช้เส้นบะหมี่นวัตกรรมใหม่ที่จะไม่ก่อให้เกิดการกระเด็นขณะบริโภคหรือซดน้ำซุป สินค้านี้ได้รับการรับรองหนึ่งใน 100 ตามโครงการนวัตกรรมใหม่
 
การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
        ชนิดของบรรจุภัณฑ์ : บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว
        วัสดุของบรรจุภัณฑ์ : พลาสติกชนิดอื่นๆ
        ขนาดห่อ : 272.000 g
        การเก็บรักษา : แช่แข็ง

จุดเด่น
 
รายการส่วนผสม (Standard) :
        Noodle (Wheat Flour, Salt, Hydroxy Propyl Distarch Phosphate), Soups (Liquid) (Curry Sauce, White Sugar (Sugar Based), Proteins (Hydrolysed), Soy Sauce (Soy Derived), Spices, Maltose Syrup, Beef Extract (Extract), Salt, Fish Extracts (Extract), Beef Fat, Vegetables (Vegetable Based) (Garlic, Ginger), Worcestershire Sauce (Worcester), Onion Paste (Paste), Kombu Seaweed Extract (Extract), Vegetable Oils (Vegetable Based), Apple Juice Concentrate (Made From Concentrate), Yeast Extracts (Extract), Spirits, seasonings (Amino Acids (Food Acids)), colouring (Caramel I Plain, Carotenoids, Curcumin), Flavouring Substances, emulsifier, acidifier, Herbal Extracts (Extract), Vitamin E (Antioxidants)), toppings (Welsh Onion (Wales), Beef, Soy Sauce (Soy Derived), White Sugar (Sugar Based), Bonito Extract (Extract, Flakes), seasonings (Amino Acids (Food Acids))), Soups (Dry) (Lactose, White Sugar (Sugar Based), Starches and Dextrins, Bonito Powder (Powdered, Dry), Vegetable Oils (Vegetable Based), seasonings (Amino Acids (Food Acids)), Polysaccharide (Thickeners), Calcium Carbonate)
 
รายการส่วนผสม (On Pack) :
        noodles (wheat flour, salt, hydroxypropyl distarch phosphate), liquid soup (curry roux, sugar, hydrolyzed protein, soy sauce, spices, maltose syrup, beef extract, salt, seafood extract, beef oil, vegetables (allium sativum (garlic), ginger), Worcester sauce, onion paste, kombu seaweed extract, vegetable oil, apple juice concentrate, yeast extract, spirit, seasonings (contains amino acids), colouring (caustic caramel, carotenoid, turmeric (curcuma longa L)), flavourings, emulsifier, acidifier, spice extract, antioxidant (vitamin E)), toppings (Welsh onions, beef, soy sauce, sugar, bonito flake extract, seasonings (contains amino acids)), dried soup (lactose, sugar, starch, dried bonito powder, vegetable oil, seasonings (contains amino acids), polysaccharide thickener, calcium carbonate)
 
ข้อมูลโภชนาการ :
        Per 272g serving: Energy 397kcal, Protein 10.6g, Fat 6g, Carbohydrate 75.1g, Sodium 2.2g, Salt Equivalent 5.5g
 
รูปสินค้า
 

ดาว์นโหลด
Not Found