Get Adobe Flash player
ซุปเปอร์มาร์เก็ตในประเทศกลุ่ม MENA
อุตสาหกรรมประมงในโมร็อกโก
การประชุมแนวทางการสร้างเครือข่ายการผลิตอุตสาหกรรมอาหารเข้าสู่ตลาดในภูมิภาค MENA
สัมมนาแนวทางการสร้างเครือข่ายการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรองรับการขายตัวในตลาดใหม่ MENA