สัมมนาเผยแพร่ผลงานโครงการ จัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ด้วย Water Footprint ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก วันที่ 5 ส.ค 2558  "                เชิญอบรมเรื่อง "การประเมินค่า Water Footprint ในอุตสาหกรรมอาหารของไทย วันที่ 30 -31 มี.ค. 2558 " (ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย)  เชิญผู้สนใจเข้าอบรม "การจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืนอุตสาหกรรมอาหารไทย"ในวันที่ 23 ธ.ค. 2557 (ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย)          
เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ "จัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนด้วย Water Footprint ในอุตสา หกรรมอาหารเพื่อการส่งออก ปี 2557 "   (ภายใน 28 ก.พ.2557)                                            ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการ "การทรัพยากรน้้าอย่างยั่งยืนด้วย Water Footprint ในอุตสาห กรรมอาหารเพื่อการส่งออก 2558" (ภายใน 5 ก.พ. 2558)    
  1. ที่มาและหลักการ WFP
  2. หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 4 ขั้นตอน
  3. การกำหนดเป้าหมาย และขอบเขตของการประเมินวัฏจักรชีวิต
  4. การเก็บข้อมูลและจัดทำบัญชีรายการสิ่งแวดล้อม(Life Cycle Inventory LCI
  5. การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์และการแปรผล

ภาพงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินค่า Water Footprint ในอุตสาหกรรมอาหารของไทย”
วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2558 ณ ห้องกรุงธนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ
เรื่อง การจัดการน้ำเพื่อสร้างความยั่งยืนอุตสาหกรรมอาหารไทย
ณ ห้องกรุงเทพ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร (23 ธ.ค. 2557)
 
   

 กิจกรรม รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ภายใต้โครงการ "จัดการทรัพยากรน้้าอย่างยั่งยืนด้วย Water Footprint ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกปี 2557 

ภาพงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “มาตรฐานสิ่งแวดล้อมใหม่ ISO 14046 Water Footprint” (16 ก.ย. 2557)   

สถาบันอาหารแถลงเปิดโครงการ "จัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน" (16 ก.ย. 2557)

       

 ภาพงานอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ เรื่อง “การประเมินค่า Water Footprint ในอุตสาหกรรมอาหารของไทย”(22-23 พ.ค. 2557)

 

 WF Knowledge

www.industry.go.th กระทรวงอุตสาหกรรม
www.oie.go.th สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
http://fic.nfi.or.th ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะสถาบันอาหาร
http://www.nfi.or.th/carbonfootprint/ โครงการ Carbon Footprint
http://www.greenindustry.go.th/

Water Footprint Visitors

119139
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11
79
275
118072
1646
2108
119139
NFI-QR-CODE