สวัสดี

Technology & Innovation

ดื่มซีทรู น้ำดื่มที่ไร้ฉลากเจ้าแรกในประเทศไทย

กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียด :

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

น้ำดื่มซีทรู

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

Prompt Design

แนวคิดผลิตภัณฑ์ :

ผู้พัฒนามองเห็นถึงปัญหาขยะพลาสติก ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลก จึงมีความตั้งใจในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่จะไม่เป็นขยะในอนาคต โดยการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มแบบไร้ฉลากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ลักษณะและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

ผู้พัฒนาได้เก็บข้อมูลในมุม Consumer Insight ของผู้บริโภค โดยพบว่า การทำน้ำดื่มแบบไม่มีฉลากนั้นจะเกิดปัญหา 2 อย่าง ได้แก่ 1. ตำแหน่งรายละเอียดของข้อมูลทางโภชนาการและส่วนผสมต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และระบบบาร์โค้ดที่จำเป็นต้องใช้ในการวางจำหน่าย 2. ผู้บริโภคเห็นว่าเป็นความคิดที่ดี แต่ดีไซน์ที่ไม่มีฉลากนั้นดูเสมือนว่าเป็นเพียงการลดต้นทุนของผู้ผลิตและปลอมตัวมาใส่ใจในสิ่งแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าวผู้พัฒนาจึงนำปัญหามาใช้ในการออกแบบ ดังนี้ 1. นำข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นตามกฎหมายมาใส่บนตัวขวดด้วยวิธีปั๊มนูน Emboss และนำบาร์โค้ดมาสกรีนลงบนฝาขวด และ 2. สร้างลวดลายให้สวยงามเป็น Collection ต่างๆ ที่เล่าเรื่องถึงผลกระทบที่ได้จากการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยนำเอาสัตว์ต่างๆ ที่มีความสุขท่ามกลางธรรมชาติที่ดีทั้งบนบก ในทะเล บนท้องฟ้า และในหิมะ

ความเห็น :

จะเห็นได้ว่า ขวดพลาสติกที่ออกแบบขวดไร้ฉลากและสกรีนบาร์โค้ดลงบนฝา สามารถทำให้นำไปรีไซเคิลได้ 100% นวัตกรรมนี้จึงอาจเป็นจุดเปลี่ยนในการปฏิวัติบรรจุภัณฑ์ไปสู่อนาคต ทั้งบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของอาหาร

 

ที่มา :   Facebook Fanpage : Prompt Design สืบค้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527