New Update


"Smart Pet Bottle" อุปกรณ์ช่วยเปิดฝาสั่งการผ่านสมาร์ทโฟน

บริษัทได้มองเห็นปัญหาการเปิดฝาขวดที่เปิดค่อนข้างยาก ทำให้บริษัทซึ่งเชี่ยวชาญด้านการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่แล้ว ได้คิดค้นพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเปิดฝาขวดด้วยกลไกของมอเตอร์ไฟฟ้าขึ้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

Smart Pet Bottle

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

บริษัท Nidec Corporation ประเทศญี่ปุ่น

แนวคิดของผลิตภัณฑ์ :

บริษัทได้มองเห็นปัญหาการเปิดฝาขวดที่เปิดค่อนข้างยาก ทำให้บริษัทซึ่งเชี่ยวชาญด้านการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่แล้ว ได้คิดค้นพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเปิดฝาขวดด้วยกลไกของมอเตอร์ไฟฟ้าขึ้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

Smart Pet Bottle ผลิตจากพลาสติกใสชนิดหนึ่งภายในประกอบไปด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าทำหน้าที่สำหรับเปิดขวด เมื่อต้องการเปิดขวดให้นำ Smart Pet Bottle ครอบลงบนฝาของขวด หลังจากนั้นกลไกภายในจะทำหน้าที่ยึดฝาขวดเอาไว้ เมื่อต้องการเปิดขวดให้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ซึ่งในแอปพลิเคชั่นจะมีฟังก์ชั่นต่างๆ ให้เลือก เช่น การเปิดฝาขวดในระยะเวลาที่กำหนด การเปิดฝาขวดหลายๆ ฝาพร้อมกัน ผ่านการควบคุมด้วยสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว นอกจากนี้อัตราความแรงในการเปิดฝามีให้เลือกระหว่าง 0 – 99 ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของฝาแต่ละชนิด

ความเห็น :

อุปกรณ์ชิ้นนี้ยังไม่ได้ผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ เป็นเพียงสินค้าต้นแบบที่บริษัทพัฒนาขึ้นเพื่อแสดงประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีทันสมัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ เช่น กลุ่มผู้บริโภคสูงอายุ และผู้บริโภคผู้หญิง เป็นต้น

ที่มา :     https://www.spokedark.tv/posts/smart-pet-bottle/ สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2560

             http://www.nidec.com สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2560

download PDF

ทั้งหมด มี 242 รายการ

"Smart Pet Bottle" อุปกรณ์ช่วยเปิดฝาสั่งการผ่านสมาร์ทโฟน

บริษัทได้มองเห็นปัญหาการเปิดฝาขวดที่เปิดค่อนข้างยาก ทำให้บริษัทซึ่งเชี่ยวชาญด้านการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่แล้ว ได้คิดค้นพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเปิดฝาขวดด้วยกลไก...

CLR CFF กาแฟใสไร้สีแต่รสชาติยังคงเดิม

CLR CFF (Clear Coffee) ผลิตจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าคุณภาพสูง และน้ำเปล่าบริสุทธิ์ซึ่งผลิตภัณฑ์มีปริมาณคาเฟอีน 50 มิลลิกรัมต่อ 200 มิลลิลิตร ไม่ใส่สารกันบ...

"Nima" เครื่องตรวจกลูเตนขนาดพกพา

ปัจจุบันมีคนแพ้กลูเตนเป็นจำนวนมาก เมื่อรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของกลูเตนจะส่งผลให้เกิดอาการท้องเสีย ท้องอืด ท้องผูก เมื่อยล้า และวิงเวียนศรีษะ โดยทา...

นวัตกรรม ‘ตะเกียบกินได้’ จากแดนปลาดิบ

ตะเกียบกินได้ทำมาจาก หญ้าอิกุสะ ซึ่งเป็นพืชพื้นบ้านของจังหวัดคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น แต่เดิมถูกนำมาผลิตทำเป็นเสื่อทาทามิ โดยตะเกียบดังกล่าวมีคอนเซ็ปต์...

Coca-Cola Plus น้ำอัดลมยุคใหม่เพื่อคนรักสุขภาพ

บริษัทได้พัฒนาให้เป็นเครื่องดื่มเพื่อดื่มคู่กับมื้ออาหาร โดย Coca-Cola Plus นั้น     เป็นเครื่องดื่มน้ำอัดลมที่ปราศจากน้ำตาลและไม่...

Links