New Update


เนื้อวากิวจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติที่มีโครงสร้างเหมือนจริง

ในปัจจุบันสามารถพิมพ์เนื้อสัตว์ 3 มิติ ออกมาเป็นเนื้อสเต๊กได้โดยไม่ต้องฆ่าสัตว์แล้ว แต่อย่างไรก็ตามยังมีคำถามจากผู้บริโภคว่าจะมีรสชาติและเนื้อสัมผัสเหมือนเนื้อจริงๆ หรือไม่เนื่องจากเป็นการสร้างมาจากโปรตีนทดแทนอย่างถั่วเหลือง ผู้พัฒนาจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

download PDF

ทั้งหมด มี 345 รายการ

เนื้อวากิวจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติที่มีโครงสร้างเหมือนจริง

ในปัจจุบันสามารถพิมพ์เนื้อสัตว์ 3 มิติ ออกมาเป็นเนื้อสเต๊กได้โดยไม่ต้องฆ่าสัตว์แล้ว แต่อย่างไรก็ตามยังมีคำถามจากผู้บริโภคว่าจะมีรสชาติและเนื้อสัมผัสเห...

แป้งกากถั่วเหลือง (Organic okara flour) ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตนมถั่วเหลือง

แป้งจากกากถั่วเหลือง (Organic okara flour) เป็นผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้ (by product) ในกระบวนการผลิตเต้าหู้ และนมถั่วเหลือง โดยบริษัท Renewal Mill

เส้นโปรตีนไข่ข่าว นวัตกรรมสำหรับคนที่เลี่ยงทานแป้ง

ในปัจจุบันผู้บริโภคหันมารักสุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมเลี่ยงการรับประทานแป้งเพิ่มมากขึ้นด้วย โดยปกติคนไทยนิยมบริโภคข้าวและอาหารจากเส้น เช่น ก๋วยเตี...

"CRUST PILSNER" เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากขนมปัง

บริษัท CRUST JAPAN ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท CRUST GROUP ผู้พัฒนาอาหารและเครื่องดื่มจากประเทศสิงคโปร์ที่ยึดมั่นแนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งหวั...

นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ ช่วยยืดอายุทุเรียนเพื่อการส่งออก

บริษัท จอยเอ็นโค จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าไทย และร้านอาหารไทย The Flying Thai Food ในประเทศจีน ซึ่งผลไม้ไทยเป็นที่นิยมมากในจีน โดยเฉพาะทุ...

ข่าวนวัตกรรม/เทคโนโลยี


      Links