New Update


Coke Plus Coffee น้ำดำซ่าผสมกาแฟสุดเข้ม

ในปัจจุบันตลาดเครื่องดื่มประเภท Soft Drink มีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะกลุ่มที่ให้คุณสมบัติ Refreshment หรือ เครื่องดื่มเพื่อความสดชื่น ที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับน้ำอัดลม นั่นหมายความว่า ผู้บริโภคมีตัวเลือกมากมายในการเลือกซื้อเครื่องดื่มในแต่ละวัน ซึ่งกาแฟเป็นเครื่องดื่มในกลุ่ม Refreshment ที่ได้รับความนิยมมาก ทำให้ในปัจจุบันคนไทยเริ่มดื่มกาแฟในระดับอายุที่น้อยลง จากในอดีตเริ่มดื่มกาแฟในช่วงวัยทำงาน แต่ขณะนี้คนรุ่นใหม่ที่อยู่ในวัยนักศึกษาหลายคนเปลี่ยนจากการดื่มน้ำอัดลมหรือลดความถี่การดื่มน้ำอัดลมลง    หันไปดื่มเครื่องดื่มกาแฟกันมากขึ้น โคคา-โคลา ประเทศไทย จึงคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ Coke Plus Coffee ขึ้น เพื่อดึงกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น นักศึกษา วัยทำงาน ที่ต้องการผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้า คลายความง่วง และต้องการความสดชื่น ให้หันมาดื่มน้ำอัดลมเพิ่มขึ้น

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

Coke Plus Coffee

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

โคคา-โคลา ประเทศไทย

แนวคิดของผลิตภัณฑ์ :

ในปัจจุบันตลาดเครื่องดื่มประเภท Soft Drink มีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะกลุ่มที่ให้คุณสมบัติ Refreshment หรือ เครื่องดื่มเพื่อความสดชื่น ที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับน้ำอัดลม             นั่นหมายความว่า ผู้บริโภคมีตัวเลือกมากมายในการเลือกซื้อเครื่องดื่มในแต่ละวัน ซึ่งกาแฟเป็นเครื่องดื่มในกลุ่ม Refreshment ที่ได้รับความนิยมมาก ทำให้ในปัจจุบันคนไทยเริ่มดื่มกาแฟในระดับอายุที่น้อยลง จากในอดีตเริ่มดื่มกาแฟในช่วงวัยทำงาน แต่ขณะนี้คนรุ่นใหม่ที่อยู่ในวัยนักศึกษาหลายคนเปลี่ยนจากการดื่มน้ำอัดลมหรือลดความถี่การดื่มน้ำอัดลมลง    หันไปดื่มเครื่องดื่มกาแฟกันมากขึ้น โคคา-โคลา ประเทศไทย จึงคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ Coke Plus Coffee ขึ้น เพื่อดึงกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น นักศึกษา วัยทำงาน ที่ต้องการผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้า คลายความง่วง และต้องการความสดชื่น ให้หันมาดื่มน้ำอัดลมเพิ่มขึ้น

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ :

Coke Plus Coffee เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำดำที่ผสมผสานกับกาแฟโรบัสต้าเข้มข้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการความสดชื่นและแก้ง่วง นอกจากนี้ทางผู้คิดค้นยังพัฒนาสูตรให้มีน้ำตาลลดลง 50% และได้รับตราสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healtiher Choice) จากมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรองรับความต้องการผู้บริโภคกลุ่มคนรักสุขภาพอีกด้วย

ความเห็น :

นวัตกรรมดังกล่าว ทำให้เห็นว่า บริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นเจ้าตลาด ยังมีการปรับตัวนำนวัตกรรมมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความแตกต่างและลดสภาวะการแข่งขันกับสินค้าเดิมในตลาด ดังนั้นผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหาร ควรให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมมาใช้ในการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ของตนด้วยเช่นกัน

 ที่มา :   https://www.brandbuffet.in.th/2018/05/coca-cola-coffee-plus-can/สืบค้นเมื่อ 12 มิถุนายน 2561

          https://www.marketingoops.com/news/biz-news/coca-cola-thailand-launch-coke-plus-coffee/  สืบค้นเมื่อ 12 มิถุนายน 2561

download PDF

ทั้งหมด มี 266 รายการ

Coke Plus Coffee น้ำดำซ่าผสมกาแฟสุดเข้ม

ในปัจจุบันตลาดเครื่องดื่มประเภท Soft Drink มีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะกลุ่มที่ให้คุณสมบัติ Refreshment หรือ เครื่องดื่มเพื่อความสดชื่น ที่จัดอยู่ในกลุ่มเ...

นวัตกรรมความหวานกับ Palatyne น้ำตาลเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติ

พาลาทีน (Palatyne) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากน้ำตาลอ้อย ซึ่งผ่านกระบวนการแปรรูปทางชีวภาพ (Bio-process) จนกลายเป็นน้ำตาลไอโซมอลทูโลส (Isomaltulose) ที่มีค...

กระป๋องเย็นได้เอง นวัตกรรมเพิ่มความสบายให้กับผู้บริโภค

Fizzics Sparkling Cold Brew Coffee ในกระป๋องแบบ Self-chilling cans ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการดื่มเครื่องดื่มกระป๋องแบบเ...

นมพร่องไขมันรสสารสกัดเปลือกแก้วมังกรนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้

ผลิตภัณฑ์นมพร่องไขมันรสสารสกัดเปลืองแก้วมังกร เกิดขึ้นมาจากผู้พัฒนาได้เล็งเห็นถึงปริมาณของเปลือกแก้วมังกรที่เหลือทิ้งจำนวนมากในอุตสาหกรรม โดยพบว่า คนไ...

SEA2SKIN “เครื่องดื่มคอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป๋าฮื้อโอกินาว่า”

เครื่องดื่มคอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป๋าฮื้อโอกินาว่า เป็นนวัตกรรมการสกัดคอลลาเจนด้วยอุณหภูมิต่ำ ที่ไม่ผ่านความร้อนจึงช่วยเก็บรักษาโครงสร้างโมเลกุลของคอล...

Links