New Update


LOLISTRAW หลอดจากธรรมชาติ ย่อยสลายได้ใน 60 วัน

ปัจจุบันหลายคนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเฉพาะองค์กรต่างๆ ที่ร่วมรณรงค์การใช้วัตถุที่สามารถย่อยสลายได้ เช่น การใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ด้วยแสงอาทิตย์ การใช้แก้วหรือจานกระดาษแทนพลาสติก แต่สำหรับของชิ้นเล็กอย่างหลอดดูดน้ำนั้น แม้ว่าจะมีผู้ที่พยายามพัฒนาหลอดด้วยวัสดุทางเลือกอื่น เช่น แก้วหรือกระดาษ แต่ก็ไม่สามารถมาแทนที่และใช้ประโยชน์ได้ดีเหมือนหลอดพลาสติก อีกทั้งยังไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้เพราะมันมีขนาดเล็ก จนส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา บริษัท Loliware จึงคิดค้นผลิตภัณฑ์ LOLISTRAW ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าว

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

LOLISTRAW

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

บริษัท Loliware

แนวคิดของผลิตภัณฑ์ :

ปัจจุบันหลายคนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเฉพาะองค์กรต่างๆ ที่ร่วมรณรงค์การใช้วัตถุที่สามารถย่อยสลายได้ เช่น การใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ด้วยแสงอาทิตย์ การใช้แก้วหรือจานกระดาษแทนพลาสติก แต่สำหรับของชิ้นเล็กอย่างหลอดดูดน้ำนั้น แม้ว่าจะมีผู้ที่พยายามพัฒนาหลอดด้วยวัสดุทางเลือกอื่น เช่น แก้วหรือกระดาษ แต่ก็ไม่สามารถมาแทนที่และใช้ประโยชน์ได้ดีเหมือนหลอดพลาสติก อีกทั้งยังไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้เพราะมันมีขนาดเล็ก จนส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา บริษัท Loliware จึงคิดค้นผลิตภัณฑ์ LOLISTRAW ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าว

ลักษณะและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

LOLISTRAW หลอดกินได้ทำจากสาหร่ายทะเล มีรูปทรงเหมือนหลอดพลาสติกทั่วไป สามารถใช้งานได้นานถึง 24 ชั่วโมงในเครื่องดื่ม มีอายุการเก็บรักษานาน 24 เดือน ตัวหลอดมีสีสันสดใสน่าใช้และมีความหลากหลายในรสชาติและกลิ่นที่ได้มาจากผักและผลไม้ เช่น มะม่วง กุหลาบ ส้ม วานิลลา เป็นต้น ซึ่งหลอดเหล่านี้สามารถกินได้โดยไม่เพิ่มปริมาณแคลอรี่แก่ผู้บริโภค หรือถ้าไม่กินหลอดจะสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติภายใน 60 วัน นอกจากนี้ยังไม่ทิ้งร่องรอยเมื่อย่อยสลายอีกด้วย ซึ่งต่างจากวัสดุชีวภาพบางชนิดที่แม้จะย่อยสลายได้ แต่ก็ยังคงเหลือพลาสติกโมเลกุลเล็กๆ เอาไว้

ความเห็น :

หลอดกินได้ เป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตของคนทั่วโลกที่ต้องใช้หลอดในการดื่มเครื่องดื่มต่างๆ จากการพัฒนาสิ่งเล็กๆ เหล่านี้ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในวงกว้างได้

 ที่มา :   https://www.creativecitizen.com/lolistraw/ สืบค้นเมื่อ 21 สิงหาคม 2561

 

 

download PDF

ทั้งหมด มี 272 รายการ

LOLISTRAW หลอดจากธรรมชาติ ย่อยสลายได้ใน 60 วัน

ปัจจุบันหลายคนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเฉพาะองค์กรต่างๆ ที่ร่วมรณรงค์การใช้วัตถุที่สามารถย่อยสลายได้ เช่น การใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ด้วยแสง...

Tasty Salt ผลิตภัณฑ์เกลือปรุงแต่งสมุนไพรลดโซเดียม

ผลิตภัณฑ์เกลือปรุงแต่งสมุนไพรลดโซเดียมเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงลดโซเดียมที่พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคจากการทานอาหารเค็มหรืออาห...

ถุงพลาสติกผลิตจากมันสำปะหลัง ย่อยสลายได้เองใน 180 วัน

ในแต่ละปี มีการใช้ถุงพลาสติกอย่างน้อยที่สุดประมาณล้านล้านใบทั่วโลกหรือประมาณ 32,000 ใบต่อนาที ซึ่งถุงแต่ละใบใช้เวลาหลายร้อยปีในการย่อยสลาย แม้ว่าปัจจุ...

SWEET DEE “นมข้าวข้นหวานไขมันต่ำ”

นมข้าวข้นหวาน ถูกพัฒนาขึ้นจากผลผลิตข้าวหอมมะลิที่ให้คุณค่าทางโภชนาการและมีกลิ่นหอม ร่วมกับน้ำเชื่อมพรีไบโอติกจากแก่นตะวัน อินูลิน และน้ำมันรำข้าว ...

ผักแผ่น VEGHEET นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผักที่ถูกคัดทิ้ง

ปัจจุบันในตลาดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตมีผักที่ถูกคัดทิ้งจำนวนมากในแต่ละวัน เนื่องจากมีรูปร่างหรือขนาดที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้เกิดเป็นของเสียขึ้นเป็นจำนวนม...

Links