Monk fruit (ผลหล่อฮังก้วย) ทางเลือกใหม่ ของสารให้ความหวาน

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรป ได้พบทางเลือกใหม่ของสารให้ความหวานจากธรรมชาตินอกจากหญ้าหวาน ได้แก่ Monk fruit หรือ ผลหล่อฮังก้วย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกมากในแถบตอนใต้ของจีน เช่นมลฑลกวางสี มลฑลกวางตุ้ง จัดเป็นพืชสมุนไพรที่คนจีนรู้จักและคุ้นเคยกันดี ผลของ Monk fruit มีสารเฉพาะที่เรียกว่า Mogrosides ซึ่งมีความหวานมากกว่าน้ำตาลประมาณ 250 เท่า มีรสหวานที่เป็นธรรมชาติ แต่ให้พลังงานต่ำ จึงเหมาะที่จะนำมาใช้เป็นสารให้ความหวานที่ไม่ให้พลังงาน 

             สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรป ได้พบทางเลือกใหม่ของสารให้ความหวานจากธรรมชาตินอกจากหญ้าหวาน ได้แก่ Monk fruit หรือ ผลหล่อฮังก้วย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกมากในแถบตอนใต้ของจีน เช่นมลฑลกวางสี มลฑลกวางตุ้ง จัดเป็นพืชสมุนไพรที่คนจีนรู้จักและคุ้นเคยกันดี ผลของ Monk fruit มีสารเฉพาะที่เรียกว่า Mogrosides ซึ่งมีความหวานมากกว่าน้ำตาลประมาณ 250 เท่า มีรสหวานที่เป็นธรรมชาติ แต่ให้พลังงานต่ำ จึงเหมาะที่จะนำมาใช้เป็นสารให้ความหวานที่ไม่ให้พลังงาน สำหรับผู้ที่รักสุขภาพ และผู้ป่วย อาทิ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยกระบวนการผลิต เริ่มจากนำผลหล่อฮังก้วยที่แห้งมาบดให้มีขาดเล็ก จากนั้นทำการสกัดด้วยตัวทำละลาย แล้วนำเข้าเครื่องอบด้วยความร้อน บรรจุแบบสูญญากาศ จะได้สาร Mogrosides ที่มีลักษณะเป็นผงสีเหลือง และสีขาว สามารถละลายน้ำได้เป็นอย่างดี จึงเหมาะในการนำไปใช้เป็นส่วนผสมสำหรับให้ความหวานกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งมีราคาจำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ 100 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,000 บาท ปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกามีการใช้สารให้ความหวานจาก Monk fruit  แล้ว โดยบริษัท BioVittoria ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ชื่อ Nectresse ที่ใช้สารสกัดจากผลหล่อฮั่งก้วย 

 

 

 

     ดังนั้นสกัดจากผลหล่อฮั่งก้วยจึงเป็นสารสกัดจากธรรมชาติอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ประกอบการไทย ในการใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ปราศจากพลังงาน ถึงแม้จะมีราคาค่อนข้างสูงแต่ในการนำไปใช้จะใช้ในปริมาณที่น้อย เนื่องจากมีความหวานกว่าน้ำตาลหลายเท่าตัว

download PDF

Related Articles

MonoSol พัฒนาฟิล์มเพาซ์ ละลายเมื่อสัมผัสน้ำ

ฟิล์ม Vivos เป็นฟิล์มที่ใช้ห่อหุ้มอาหาร มีความโปร่งใส ไร้รส ไร้กลิ่น เมื่อฟิล์มสัมผัสกับน้ำ ฟิล์มจะเกิดการอ่อนตัวและสลายตัว วัตถุดิบต่าง ๆ ที่อยู่ภายใ...

เอนไซม์ปลา ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์นม

                     เป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วที่มนุษย์ใช้เอนไซม์ช่วยย่อย (Digestive enzymes) ...