เครื่องดื่มออร์แกนิกให้พลังงานแคลลอรี่ต่ำจากธรรมชาติ100%

ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารที่รับประทานเพิ่มมากขึ้น ขณะที่อีกหลายคนตื่นตัวกับกระแสการบริโภคอาหารอินทรีย์ (Organic Food) หรืออาหารปลอดสารพิษ โดยเฉพาะผู้บริโภคในประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา หรือญี่ปุ่น

ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารที่รับประทานเพิ่มมากขึ้น ขณะที่อีกหลายคนตื่นตัวกับกระแสการบริโภคอาหารอินทรีย์ (Organic Food) หรืออาหารปลอดสารพิษ โดยเฉพาะผู้บริโภคในประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา หรือญี่ปุ่น

                        ซึ่งบริษัท Scheckter ในประเทศอังกฤษ ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มให้พลังงานจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% ที่ได้การรับรองจากแฟร์เทรดว่าเป็นเครื่องดื่มออร์แกนิกรายแรกของโลก โดยผลิตเครื่องดื่มให้พลังงานฯจากวัตถุดิบพืช ผัก ผลไม้ที่ปราศจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืช หรือปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ และมีให้เลือกหลากหลายรสชาติ เช่น น้ำมะนาว ทับทิม

           

                 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯตระหนักว่า แม้เครื่องดื่มให้พลังงานจะมีประสิทธิภาพในการให้พลังงานสูงและดีต่อสุขภาพ แต่ก็มีน้ำตาลเป็นส่วนผสมอยู่ในปริมาณมาก จึงได้พัฒนาคิดค้น “เครื่องดื่ม Organic Energy Lite 100%” ซึ่งเป็นเครื่องดื่มทางเลือกใหม่ให้กับกลุ่มผู้รักสุขภาพที่ต้องการเครื่องดื่มให้พลังงาน แต่มีปริมาณแคลอรี่ต่ำ ด้วยการสกัด “สารทดแทนความหวานจากพืชอากาเว่ (Agave)” หรือที่บ้านเรารู้จักกันดีในชื่อ “ป่านศรนารายณ์” มาใช้แทนน้ำตาลที่ได้จากอ้อย โดยสามารถลดปริมาณแคลอรี่ลงได้ร้อยละ 33 หรือประมาณ 1 ใน 3 เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องดื่มให้พลังงานที่จำหน่ายอยู่ 

                     หากหันกลับมามองประเทศไทยจะพบว่า มีเนื้อที่เพาะปลูกพืชอินทรีย์ไม่มากเพียง 25,000 ไร่เท่านั้น ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ได้พยายามส่งเสริมเพิ่มพื้นที่ดังกล่าวให้มากขึ้น เนื่องมาจากประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การค้าโลกหรือ WTO ที่ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีในการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังประเทศคู่ค้า และยกระดับคุณภาพสินค้าให้ปราศจากสิ่งปนเปื้อนตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ อากาเว่ หรือ ป่านศรนารายณ์ ในประเทศไทย ก็นิยมนำมาเป็นใช้เป็นไม้ประดับ หรือนำเอาเส้นใยมาเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ อย่างเชือก ม่าน กล่อง หรือถุง ขณะที่ต่างประเทศ นิยมนำพืชสกุลนี้มาผลิตเป็นเครื่องดื่ม อาหาร ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบได้หลายเท่าตัว

 

download PDF

Related Articles

Retail Ready Packaging

 สืบเนื่องจากข่าวนวัตกรรมฉบับที่ 36 ที่กล่าวถึงความเป็นมาและประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์แบบ “Retail Ready packaging (RRP)” ที่กำลังได้รับควา...

Glaceau sleepwater น้ำดื่มหลับสบาย

Glaceau sleepwater เป็นนวัตกรรมใหม่ของเครื่องดื่มบรรจุขวดในประเทศญี่ปุ่น    ซึ่งเป็นเครืองดื่มที่ช่วยให้นอนหลับสบาย เพื่อตอบสนองกับวัฒน...