เครื่องดื่มออร์แกนิกให้พลังงานแคลลอรี่ต่ำจากธรรมชาติ100%

ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารที่รับประทานเพิ่มมากขึ้น ขณะที่อีกหลายคนตื่นตัวกับกระแสการบริโภคอาหารอินทรีย์ (Organic Food) หรืออาหารปลอดสารพิษ โดยเฉพาะผู้บริโภคในประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา หรือญี่ปุ่น

ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารที่รับประทานเพิ่มมากขึ้น ขณะที่อีกหลายคนตื่นตัวกับกระแสการบริโภคอาหารอินทรีย์ (Organic Food) หรืออาหารปลอดสารพิษ โดยเฉพาะผู้บริโภคในประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา หรือญี่ปุ่น

                        ซึ่งบริษัท Scheckter ในประเทศอังกฤษ ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มให้พลังงานจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% ที่ได้การรับรองจากแฟร์เทรดว่าเป็นเครื่องดื่มออร์แกนิกรายแรกของโลก โดยผลิตเครื่องดื่มให้พลังงานฯจากวัตถุดิบพืช ผัก ผลไม้ที่ปราศจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืช หรือปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ และมีให้เลือกหลากหลายรสชาติ เช่น น้ำมะนาว ทับทิม

           

                 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯตระหนักว่า แม้เครื่องดื่มให้พลังงานจะมีประสิทธิภาพในการให้พลังงานสูงและดีต่อสุขภาพ แต่ก็มีน้ำตาลเป็นส่วนผสมอยู่ในปริมาณมาก จึงได้พัฒนาคิดค้น “เครื่องดื่ม Organic Energy Lite 100%” ซึ่งเป็นเครื่องดื่มทางเลือกใหม่ให้กับกลุ่มผู้รักสุขภาพที่ต้องการเครื่องดื่มให้พลังงาน แต่มีปริมาณแคลอรี่ต่ำ ด้วยการสกัด “สารทดแทนความหวานจากพืชอากาเว่ (Agave)” หรือที่บ้านเรารู้จักกันดีในชื่อ “ป่านศรนารายณ์” มาใช้แทนน้ำตาลที่ได้จากอ้อย โดยสามารถลดปริมาณแคลอรี่ลงได้ร้อยละ 33 หรือประมาณ 1 ใน 3 เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องดื่มให้พลังงานที่จำหน่ายอยู่ 

                     หากหันกลับมามองประเทศไทยจะพบว่า มีเนื้อที่เพาะปลูกพืชอินทรีย์ไม่มากเพียง 25,000 ไร่เท่านั้น ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ได้พยายามส่งเสริมเพิ่มพื้นที่ดังกล่าวให้มากขึ้น เนื่องมาจากประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การค้าโลกหรือ WTO ที่ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีในการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังประเทศคู่ค้า และยกระดับคุณภาพสินค้าให้ปราศจากสิ่งปนเปื้อนตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ อากาเว่ หรือ ป่านศรนารายณ์ ในประเทศไทย ก็นิยมนำมาเป็นใช้เป็นไม้ประดับ หรือนำเอาเส้นใยมาเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ อย่างเชือก ม่าน กล่อง หรือถุง ขณะที่ต่างประเทศ นิยมนำพืชสกุลนี้มาผลิตเป็นเครื่องดื่ม อาหาร ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบได้หลายเท่าตัว

 

download PDF

Related Articles

SWEET DEE “นมข้าวข้นหวานไขมันต่ำ”

นมข้าวข้นหวาน ถูกพัฒนาขึ้นจากผลผลิตข้าวหอมมะลิที่ให้คุณค่าทางโภชนาการและมีกลิ่นหอม ร่วมกับน้ำเชื่อมพรีไบโอติกจากแก่นตะวัน อินูลิน และน้ำมันรำข้าว ...

ช่วยโลกได้เพียงคุณดื่ม WATER BOBBLE

  น้ำดื่มบรรจุขวดมักตกเป็นจำเลยสังคมในฐานะตัวการสำคัญของการทำลาย สิ่งแวดล้อมและทำให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะน้ำดื่มบรรจุขวดพล...