ชามะเขือพวง

มะเขือพวงได้รับการขนานนามว่า “ราชาแห่ง     ผักพื้นบ้านในเรื่องของสารเส้นใย” เนื่องจากเป็นพืชสมุนไพรที่มีสารเส้นใยมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับผักพื้นบ้านของไทยเกือบทั้งหมด โดยมีเส้นใยมากกว่ามะเขือยาว 3 เท่า และมากกว่ามะเขือเปราะถึง 65 เท่า ซึ่งเส้นใยในมะเขือพวงนี้ มีชื่อเรียกว่า “เพกติน (Pectin)” 


มะเขือพวงได้รับการขนานนามว่า “ราชาแห่ง     ผักพื้นบ้านในเรื่องของสารเส้นใย” เนื่องจากเป็นพืชสมุนไพรที่มีสารเส้นใยมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับผักพื้นบ้านของไทยเกือบทั้งหมด โดยมีเส้นใยมากกว่ามะเขือยาว 3 เท่า และมากกว่ามะเขือเปราะถึง 65 เท่า ซึ่งเส้นใยในมะเขือพวงนี้ มีชื่อเรียกว่า “เพกติน (Pectin)”

                            เป็นสารที่ละลายน้ำได้ โดยสามารถเปลี่ยนเป็นวุ้นไปเคลือบที่ผิวของลำไส้ ทำให้ลำไส้ดูดซึม  แป้งและน้ำตาลที่ย่อยแล้วได้ช้าลง จึงช่วยไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเร็วเกินไป อีกทั้งยังมี “สารทอร์วอไซด์ (Torvoside)” ซึ่งมีโครงสร้างทางเคมีคล้ายกับ       คลอเลสเตอรอล ทำหน้าที่ไปขวางกั้นการดูดซึมคลอเลสเตอรอลที่ลำไส้ จึงจะช่วยให้ปริมาณคอเลสเตอรอลที่เข้าสู่ร่างกายลดลง ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นของของสารทั้งสองข้างต้น “มะเขือพวง” จึงเหมาะที่จะนำมาพัฒนาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกจากธรรมชาติ สำหรับกลุ่มผู้ป่วย โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน และโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด    
“เครื่องดื่มมะเขือพวง” หรือ“ชามะเขือพวง” เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะเขือพวง ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% ผ่านกระบวนการอบแห้งด้วยแรงดันไอน้ำ ซึ่งนอกจากจะทำให้ผลิตภัณฑ์แห้ง เก็บรักษาไว้ได้นานแล้ว ยังสามารถช่วยสกัด “สารอัลคาลอยด์ (Alkaloids)” ออกไปได้ด้วย ซึ่งสารดังกล่าวตรวจพบในมะเขือพวงสด หากเรารับประทานมากเกินไปจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อตับ 
ผลิตภัณฑ์ชามะเขือพวงเป็นผลิตภัณฑ์ต่อยอดงานวิจัย ของ  ผศ.ไชยวัฒน์ ไชยสุติ หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งคิดค้นร่วมกับ สถาบัน Health Improvement ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท ไทยโปรดักส์ อินโนเวชั่น จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ นำมาผลิตและจัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์  เพื่อเป็นเครื่องดื่มทางเลือกสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ และที่สำคัญคือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ต่อพืชผักพื้นบ้านของไทยให้เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว จากเดิมที่จำหน่ายมะเขือพวงสดได้เพียงกิโลกรัมละไม่กี่สิบบาทเท่านั้น

 

download PDF

Related Articles

Coco Crack มะพร้าวจุกคอร์ก เพิ่มมูลค่าให้มะพร้าวไทย

ผลมะพร้าวที่เกิดจากการเซาะร่องบริเวณด้านบนและเซาะร่องตรงที่ปิดจุกคอร์ก เมื่อกดตรงจุกคอร์กและดึงจุกคอร์กออกจะเกิดช่องว่างสำหรับใส่หลอดเพื่อดื่มน้ำมะพร้...

FOOD INNOVATION CONTEST 2012-2013

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (Food Science & Technology Association of Thailand: FoStat) สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร และสำ...