ลูกเดือย อาหารสร้างมูลค่า

          "ลูกเดือยหุงสุกเร็ว" เป็นโจทย์จากผู้ประกอบการท้องถิ่น 
หจก.แม่เล็กฟูดโปรดักท์ จ.พะเยา ที่ส่งให้กับนักวิจัยสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อแก้ข้อจำกัดของลูกเดือยที่ใช้เวลานานกว่าจะสุกและสิ้นเปลืองพลังงานหุงต้ม

 

          "ลูกเดือยหุงสุกเร็ว" เป็นโจทย์จากผู้ประกอบการท้องถิ่น 
หจก.แม่เล็กฟูดโปรดักท์ จ.พะเยา ที่ส่งให้กับนักวิจัยสาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อแก้ข้อจำกัดของลูกเดือยที่ใช้เวลานานกว่าจะสุกและสิ้นเปลืองพลังงานหุงต้ม
     นวัตกรรมตอบโจทย์ : ทีมวิจัยคิดค้นวิธีทำให้ลูกเดือยหุงสุกเร็วขึ้น ด้วยการนำไปนึ่งและอบให้แห้งออกมาเป็นลูกเดือยที่พร้อมรับประทาน จากปกติจะต้องแช่ล่วงหน้า 4-5 ชั่วโมง แล้วค่อยนำมาต้มอีกอย่างน้อย 45 นาที และต้องต้มลูกเดือยก่อนที่จะใส่ธัญพืชตัวอื่น เช่น เมล็ดบัว  ข้าวโพด ฯลฯ เนื่องจากลูกเดือยสุกช้ากว่าธัญพืชชนิดอื่น ซึ่งนวัตกรรมตัวนี้สามารถตอบโจทย์ให้กับผู้คนที่มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเร่งรีบ ไม่มีเวลาทำอาหารได้อย่างลงตัว 
จุดเด่น : ลูกเดือยหุงสุขเร็วสามารถต้มพร้อมกับธัญพืชอื่นได้ โดยใช้เวลาเพียง 15-20 นาทีจากเดิมเกือบชั่วโมง นอกจากนี้ ยังนำลูกเดือยหุงสุกเร็วมาใส่น้ำเต้าหู้รับประทานได้เลย หรือใส่ในสลัด หรือรับประทานกับโยเกิร์ตได้ด้วยการนำไปอบในไมโครเวฟ  และที่สำคัญ คือ ไม่เป็นมอดจากปกติที่ลูกเดือยมักจะเป็นมอดเร็ว แต่เมื่อกลายลูกเดือยหุงสุกเร็ว สามารถอยู่ได้นานขึ้นถึง 1 ปี เพราะผ่านการฆ่าเชื้อและยังคงความหอมเหมือนเดิม
ธัญพืชเพื่อสุขภาพ : ธัญพืชลูกเดือยมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องดื่ม  ขนมขบเคี้ยว  ตลอดจนเป็นส่วนผสมของน้ำเต้าหู้ หรือสลัด เนื่องจากผลจากการศึกษาพบว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ด้วยเหตุนี้ "แม่เล็กฟูดโปรดักท์" จึงมีผลิตภัณฑ์ลูกเดือยออกสู่ตลาดต่อเนื่อง เช่น เครื่องดื่มธัญพืชน้ำลูกเดือยในรูปแบบสเตอริไลซ์ สามารถเก็บรักษาได้ในอุณหภูมิปกติได้ยาวนานขึ้น โดยไม่ใส่วัตถุกันเสีย สีและสารสังเคราะห์ ทั้งยังมีรสชาติตรงกับความต้องการของผู้บริโภค พร้อมทั้งตัดสินใจที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธัญพืชนี้อย่างจริงจัง
สร้างมูลค่า : ลูกเดือยหุงสุกเร็วจึงถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และสร้างทางเลือก เพื่อตอบสนองวิถีการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ขณะเดียวกัน 
ยังสามารถนำไปทำเป็นลูกเดือยอบกรอบ มีลักษณะคล้ายกับขนมขบเคี้ยวได้อีกด้วย  พร้อมกันนั้น สามารถป้อนเป็นวัตถุดิบให้กับผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวโดยไม่ต้องเสียเวลาลงทุนทำ กระบวนการนึ่งและอบแห้งลูกเดือย จึงสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายหลายส่วน ที่สำคัญคือ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้ถึง  50% และมากกว่า โดยลูกเดือยกิโลกรัมละ 70-75 บาท แต่เมื่อนำมาแปรรูปสามารถขายได้กิโลกรัมละ 160-170 บาท

 

download PDF

Related Articles

“สังขยาแผ่น” นวัตกรรมขนมไทยจากแป้งข้าวกล้องงอก

ชื่อผลิตภัณฑ์ : สังขยาแผ่น “คาญ่า” ผู้พัฒนา : รศ.ดร.กมลวรรณ แจ้งชัด อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเ...

ไข่แดงเค็มรุ่นใหม่ ทันใจ ทำใน 1 วัน

เป็นนวัตกรรมด้วยกระบวนการผลิต ที่สามารถดองไข่เค็มได้ภายใน 1 วัน เท่านั้น