บรรจุภัณฑ์ต้านจุลินทรีย์ เทคโนโลยีใหม่ยืดอายุอาหาร

บรรจุภัณฑ์กับเสื้อผ้า ต่างมีหน้าที่คล้ายคลึงกัน นั่นคือห่อหุ้มสิ่งที่อยู่ภายใน ลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก ทั้งสิ่งสกปรก ฝุ่น ผง เชื้อก่อโรค ตลอดจนลดแรงกระแทก ถึงแม้บรรจุ-ภัณฑ์จะสามารถลดความเสี่ยงอันตรายจากปัจจัยภายนอกได้ แต่ก็ทำได้ดีในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น บรรจุภัณฑ์จึงเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ทุกชนิด โดยเฉพาะ “อาหาร” 

บรรจุภัณฑ์กับเสื้อผ้า ต่างมีหน้าที่คล้ายคลึงกัน นั่นคือห่อหุ้มสิ่งที่อยู่ภายใน ลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก ทั้งสิ่งสกปรก ฝุ่น ผง เชื้อก่อโรค ตลอดจนลดแรงกระแทก ถึงแม้บรรจุ-ภัณฑ์จะสามารถลดความเสี่ยงอันตรายจากปัจจัยภายนอกได้ แต่ก็ทำได้ดีในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น บรรจุภัณฑ์จึงเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ทุกชนิด โดยเฉพาะ “อาหาร”

 

 เส้นทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารนั้น ไล่เรียงมาตั้งแต่การเติมสารกันเสีย การผลิตในสภาวะปลอดเชื้อ และปัจจุบันมีการเคลือบสารต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์ (Anti-Microbial) ลงในบรรจุภัณฑ์ เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อตัวการทำอาหารเน่าเสียและก่อโรคในผู้บริโภค

 

สารเคลือบบรรจุภัณฑ์

          LINPAC บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ ได้เปิดเผยถึงประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ มีคุณสมบัติสำคัญที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยเฉพาะอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้

          โดยสารเคลือบที่ใช้ สามารถประยุกต์ใช้กับบรรจุภัณฑ์ได้หลายวิธี เช่น

  •   เติมลงในฟิล์มหรือถาด “หลัง” จากการผลิตบรรจุภัณฑ์
  •   เติมลงในฉลากหรือวัสดุที่รวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์อาหาร
  •    เติมลงในฟิล์มหรือโพลีเมอร์ เพื่อผสมเป็นวัสดุสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์

ทั้งนี้ การเลือกวิธีประยุกต์ใช้ และประสิทธิภาพการยืดอายุการเก็บรักษา ขึ้นอยู่กับชนิดของอาหาร ชนิดของบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนสภาวะการเก็บผลิตภัณฑ์

 

download PDF

Related Articles

วันนี้จะทำอะไรกินดี

วันนี้จะทำอะไรกินดี  ไม่ต้องมีหมอดูมาฟันธงก็ทำนายได้เลยว่า หลายคนเจอคำถามนี้ อยู่ทุกวัน บางคนเสียเวลาเดินตลาดหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตนานเป็นวันๆ กว่า...

เทคโนโลยีต้นแบบ ตัวหนีบยาง (elastomer gripper) สำหรับอาหารที่ไม่มีการบรรจุหีบห่อ

Technologies(DIL) ได้ร่วมกันพัฒนาตัวหนีบยางต้นแบบ (Elastomer gripper) สำหรับจัดการสุขอนามัยอาหารที่ไม่มีการบรรจุหีบห่อและปัจจุบันอยู่ในระหว่างการมองหา...