นิวซีแลนด์ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

นิวซีแลนด์ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (post-harvest technology) เปิดโอกาสครั้งใหม่ให้แก่ธุรกิจผัก ผลไม้สด ลดปัญหาการสุกงอมจนสุญเสียคุณภาพในระหว่างการขนส่ง เพิ่มโอกาสทองของธุรกิจการส่งออกผลไม้ โดยเฉพาะ “อะโวคาโด (Avocado)” สินค้าโดดเด่นของนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (post-harvest technology) เปิดโอกาสครั้งใหม่ให้แก่ธุรกิจผัก ผลไม้สด ลดปัญหาการสุกงอมจนสุญเสียคุณภาพในระหว่างการขนส่ง เพิ่มโอกาสทองของธุรกิจการส่งออกผลไม้ โดยเฉพาะ “อะโวคาโด (Avocado)” สินค้าโดดเด่นของนิวซีแลนด์ เทคโนโลยีดังกล่าวเรียกว่า “การควบคุมไดนามิคของสภาพบรรยากาศ หรือ Dynamic Controlled Atmosphere (DCA)” ซึ่งเทคโนโลยี DCA นับเป็นเทคโนโลยีใหม่ในประเทศนิวซีแลนด์ แต่เป็นเทคโนโลยีเก่ามาจากที่อื่น นั่นหมายถึงปัจจุบันมีการใช้ DCA ในหลายประเทศอย่างแพร่หลาย อาทิเช่น ธุรกิจส่งออกแอปเปิ้ลของประเทศแคนาดาก็ใช้เทคโนโลยี DCA ด้วยเช่นกัน หากแต่เป็นครั้งแรกที่มีการนำ DCA มาใช้ในประเทศนิวซีแลนด์ โดยความพยายามของหน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ NZ Government research institute, Plant and Food Research และ association with NZ’s Avocado Industry Council (AIC)

หลักการของ Dynamic Controlled Atmosphere (DCA) DCA คือหนึ่งในเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งเหมาะสำหรับผลผลิตผัก ผลไม้ที่เน่าเสียง่าย (perishable fruits and vegetables) โดยวิธีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาวะบรรยากาศภายในห้องเก็บรักษาผลผลิต ซึ่งตัวบ่งชี้สำคัญของเทคโนโลยี DCA ได้แก่ ก๊าซออกซิเจน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เอทิลีน และความชื้น ซึ่งจะถูกควบคุมให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อช่วยรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษา

download PDF

Related Articles

ตู้เครื่องดื่มหยอดเหรียญอัฉริยะ เลือกสินค้าให้ตามอายุ

แม้ว่าวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศญี่ปุ่นจะมีความละเอียดอ่อน แช่มช้อย และเนิบช้าอย่างมีศิลปะ แต่ดีเอ็นเอของคนญี่ปุ่นล้วนเก็บข้อมูลด้านความว่องไว คล่องต...

TropicaKing “ท็อปปิ้งมะม่วงน้ำดอกไม้”

ท็อปปิ้งมะม่วงน้ำดอกไม้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำมะม่วงมาผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนแล้วนำไปบรรจุในกระป๋อง ซึ่งผลิตภัณฑ์สามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องได้น...