ครั้งแรกของไทย!! กับนมมะพร้าวพร้อมดื่ม

กะทิอยู่คู่คนไทยมาอย่างช้านานก็จริง แต่การดื่มน้ำกะทิหรือที่ฝรั่งรู้จักกันในชื่อน้ำนมมะพร้าว (Coconut milk) ก็ยากที่จะทำใจดื่มได้เหมือนนมชนิดอื่นๆ นั่นเป็นเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกับกะทิในรูปแบบส่วนผสมของอาหาร เช่น แกงกะทิ ต้มกะทิ หรือขนมน้ำกะทิ เป็นต้น ประกอบกับช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีงานวิจัยหลายกระแสที่ส่งผลให้กะทิมีภาพลักษณ์เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย และถ้าเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีกะทิเป็นส่วนผสม

กะทิอยู่คู่คนไทยมาอย่างช้านานก็จริง แต่การดื่มน้ำกะทิหรือที่ฝรั่งรู้จักกันในชื่อน้ำนมมะพร้าว (Coconut milk) ก็ยากที่จะทำใจดื่มได้เหมือนนมชนิดอื่นๆ นั่นเป็นเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกับกะทิในรูปแบบส่วนผสมของอาหาร เช่น แกงกะทิ ต้มกะทิ หรือขนมน้ำกะทิ เป็นต้น ประกอบกับช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีงานวิจัยหลายกระแสที่ส่งผลให้กะทิมีภาพลักษณ์เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย และถ้าเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีกะทิเป็นส่วนผสม

เชื่อได้ว่า บริษัท เอเชียติกอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด ก็คงทราบข้อมูลข้างต้นเป็นอย่างดี หากแต่ไม่ได้นำความเชื่อนี้มาเป็นข้อจำกัดในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เหรียญมีสองด้านฉันใด มีข้อเสียย่อมต้องมีข้อดีฉันนั้น และข้อดีของน้ำนมมะพร้าวก็ได้รวมอยู่ที่ “มิลค์กี้ โคโค่” น้ำนมมะพร้าวพร้อมดื่มบรรจุขวด รายแรกของไทย

 

          “มิลค์กี้ โคโค่” ผลิตจากน้ำมะพร้าวผสมน้ำกะทิ ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยระบบพาสเจอไรซ์ จากความพยายามศึกษาวิจัยมากว่า 2 ปี เพื่อพัฒนาให้ได้น้ำนมมะพร้าวที่มีคุณสมบัติและรสชาติที่เหมาะสมสอดคล้องกับความชอบคนไทย มี 3 รสชาติให้เลือก ได้แก่ รสธรรมชาติ รสช็อคโกแลตบานาน่า และรสพิตาชิโอ้

 

 

download PDF

Related Articles

Coca-Cola Plus น้ำอัดลมยุคใหม่เพื่อคนรักสุขภาพ

บริษัทได้พัฒนาให้เป็นเครื่องดื่มเพื่อดื่มคู่กับมื้ออาหาร โดย Coca-Cola Plus นั้น     เป็นเครื่องดื่มน้ำอัดลมที่ปราศจากน้ำตาลและไม่...

น้ำดื่มใสสะอาดในขวดรีไซเคิล

พลาสติกเป็นของเสียที่ย่อยสลายได้ยาก ท่ามกลางกระแสรักษ์โลกในปัจจุบันจึงถือเป็นอุปสรรคหนึ่งต่อการแข่งขันทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลาสติกเป็นบรจุภัณฑ์ ...