AgriLife โปรตีนมะพร้าวผงอินทรีย์

Super Fruit ถูกใช้ขนานนามผลไม้ที่มีคุณค่าและประโยชน์ทางด้านโภชนาการและสาระสำคัญต่อร่างกาย เช่น ผลไม้ ในตระกูลเบอรี่  (berry)  เป็นต้นซึ่งถ้ามองในแง่ของคุณค่า และคุณประโยชน์ มีผลไม้ชนิดหนึ่งเข้าข่ายเป็น Super Fruit นั่นคือ มะพร้าว

มะพร้าวเป็นหนึ่งในพืชที่มนุษย์โลกอย่างเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกๆๆส่วน ไล่ตั้งแต่ ลำต้น ใบ ก้าน เปลือก เส้นใย จาว เนื้อและน้ำมันมะพร้าว ซึ่งทุกส่วนของน้ำมันมะพร้าวยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลายด้าน

            หลายคนรู้จักมะพร้าวในฐานะแหล่งไขมันพืชที่สำคัญ เช่นเดียวกับบริษัท เอิร์ธบอร์น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์รายแรกๆๆ ของไทยภายใต้แบรนด์  Agrilif  แต่ทว่าความเป็น Super Fruit ไม่ได้หมดเพียงเท่านี้ บริษัท เอิร์ธบอร์น จำกัด วีระไวทยะ ได้เล็งเห็นความวิเศษของมะพร้าว ในฐานะแหล่งโปรตีนที่สำคัญ จนได้รับรางวัลชนะเลิศ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ

            AgriLife โปรตีนมะพร้าวผงอินทรีย์เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์โปรตีน ผงจากมะพร้าวที่ผลิตได้ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล โดยใช้วิธีอบแห้งแบบพ่นฝอย ผสมผสานกับการทำแห้งแบบฟลูอิดไดซ์ ซึ่งโปรตีนที่ผลิตได้นับว่าเป็นแหล่งโปรตีนจากพืชชนิดใหม่ของโลก ที่มีกรดอมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายครบทั้ง 9 ชนิด

            โปรตีนผง AgriLife เป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกสำหรับผู้ที่แพ้โปรตีน จากนม และสามรถใช้ทดแทนโปรตีนจากนมถั่วเหลือง ซึ่งทำให้สามารถลดปริมาณการนำเข้าถั่วเหลืองได้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวอีก

download PDF

Related Articles

Eighty Eight ไข่ขาวต้มพร้อมทาน

Eighty Eight ไข่ขาวต้มพร้อมทานแบบแท่ง ปราศจากไขมัน ไม่ใส่วัตถุกันเสีย และใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ 100% โดยผลิตภัณฑ์นี้เกิดขึ้นจากแนวคิดของคุณสุนทรี ศรีว...

"บีซาว พลัส" นวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมปศุสัตว์ที่ยั่งยืน

บีซาว พลัส เป็นสารเสริมอาหารจากธรรมชาติที่ช่วยเพิ่มคุณภาพน้ำนมให้แม่สุกร ส่งผลต่อเนื่องให้ลูกสุกรมีภูมิต้านทานโรคเพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้ยาปฏิช...